Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2014r., poz. 1195.) w imieniu mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego, podpisanych pod tą petycją, zwracam się z prośbą do Pana Marszałka, o zwiększenie liczby połączeń kolejowych na trasie Słupsk – Lębork – Gdynia Główna – Gdańsk Główny

Od grudnia 2016 roku obsługę linii kolejowej Słupsk – Gdynia Główna powierzono konsorcjum spółek Przewozy Regionalne i SKM Trójmiasto, za sprawą, czego oferta znacząco się pogorszyła. Dużą część połączeń, które realizuje spółka Przewozy Regionalne jest obsługiwana starym, niekomfortowym taborem. Zostały zlikwidowane połączenia kolejowe z 23 połączeń na dobę do/ze stacji Słupsk obecnie jest zaledwie 20 połączeń, które dotuje UMWP. Często opóźnione i bardzo przepełnione pociągi „Sprinter” relacji Słupsk – Gdynia Główna – Słupsk (obsługa Przewozy Regionalne) stały się codziennością. Skargi wystosowane do Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Transportu Kolejowego niestety, nic nie pomogły. W czasie, gdy odnotowuje się wysoki wzrost gospodarczy i malejące bezrobocie mieszkańcy potrzebują dodatkowych połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza kolejowych, które stanowią szybką i tanią alternatywę dla transportu drogowego, który jest nie ekologiczny i mniej bezpieczny. Jeżeli Polska ma się rozwijać na wzór krajów zachodnich, gdzie transport kolejowy stanowi priorytet, sprawą nadrzędną dla Urzędu Marszałkowskiego powinno być tworzenie dobrej oferty transportowej, a nie pogarszanie jej. „Głównym celem strategicznym w kształtowaniu warunków rozwoju województwa pomorskiego jest wzmocnienie międzynarodowej pozycji regionu, jako węzła komunikacyjnego poprzez inwestycje modernizujące układ transportowy.” Takie słowa można przeczytać na głównej stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, jednak z działań UMWP wychodzi straszna nieporadność, dbanie tylko o własny interes i brak jakichkolwiek kroków do poprawy sytuacji na torach zachodniej części województwa.

W związku z powyższym zwracamy się do Marszałka województwa pomorskiego o zwiększenie liczby połączeń kolejowych na trasie Słupsk – Lębork – Gdynia Główna – Gdańsk Główny, na wzór projektu rozkładu jazdy załączonej do petycji.

- uruchomienie do/ze stacji Słupsk pociągów spółki „Przewozy Regionalne”, które będą jeździły w wydłużonych relacjach ze stacji Słupsk do stacji m.in. Elbląg, Bydgoszcz, Olsztyn, w których będzie obowiązywała wspólna taryfa biletowa „PR-SKM” tzn. taryfa specjalna z cenami biletów SKM, która będzie obowiązywała tylko w pociągach o wydłużonych relacjach na odcinku Słupsk – Gdańsk Główny – Słupsk, lub honorowanie w tych pociągach biletów SKM Trójmiasto lub całkowite przywrócenie spółki SKM Trójmiasto na linię do Słupska i wydłużenie relacji niektórych poc. „Sprinter” do stacji Gdańsk Główny

- uruchomienia dodatkowego pociągu relacji Słupsk – Gdynia Główna (odjazd ze stacji Słupsk około godziny 4:10, przyjazd do stacji Gdynia Główna na godzinę 6:00), który umożliwi mieszkańcom Słupska oraz pobliskich miejscowości przebiegających wzdłuż linii 202 na odcinku Słupsk – Lębork dotarcie do pracy w Trójmieście na godzinę 6:30 oraz umożliwi kontynuację podróży ze stacji Gdynia Główna wieloma połączeniami kolejowymi m.in. TLK 5606 rel. Gdynia Główna – Wrocław Główny, Regio 50625 rel. Gdynia Główna – Smętowo, EIP 5312 rel. Gdynia Główna – Kraków Główny czy międzynarodowy pociąg IC 57000 rel. Gdynia Główna – Berlin Hbf.

- uruchomienie pociągu numer 85836 relacji Słupsk – Wejherowo w wydłużonej relacji do stacji Gdańsk Śródmieście, który będzie kursował od poniedziałku do piątku oraz w niedziele

- ponowne uruchomienie pociągu nr. 58841 relacji Gdynia Główna – Słupsk (odjazd ze stacji Gdynia Główna 22: 06) pociąg ten stanowi dla mieszkańców Słupska i okolicznych miejscowości przebiegających wzdłuż linii 202 możliwość powrotu do domu z pracy, teatru czy opery oraz kontynuację podróży do domu z wielu połączeń kolejowych m.in TLK 6502 z Poznania Głównego, EIC 3522 z Krakowa Głównego, EIC 55 z Berlina Hbf, EIP 3510 z Krakowa Głównego, R 50309 z Bydgoszczy Głównej

- zagęszczenie w szczycie przewozowym liczby połączeń do/ze stacji Słupsk oraz Lębork

- dostosowanie pojemności taboru do frekwencji na danym kursie


W związku z powstaniem inicjatywy obywatelskiej nie wykluczam eskalacji protestów, co może się wiązać z pikietami, na terenie dworców jak i pod Urzędami. Jednocześnie, jeśli nie dojdzie do kompromisu w sprawie połączeń Gdynia – Słupsk może dojść do protestów, w ramach blokady linii kolejowej D29-202. Jesteśmy zdeterminowani i konsekwentni w dążeniu do zwiększenia liczby kursujących pociągów na tej trasie.

Z poważaniem,
Cezary Błaszczyk

Stworzone przez: Cezary Błaszczyk, Potęgowo dnia: 25 lipca 2017 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Monika Treder Potęgowo 27 listopada 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 5 października 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 31 sierpnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 31 sierpnia 2017 r.
Paulina Tułodziecka Łebno 28 sierpnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 sierpnia 2017 r.
Patryk Szostko Slupsk 28 sierpnia 2017 r.
Mariusz Kurowski Tarnow 28 sierpnia 2017 r.
Marcin Tyc Słupsk 26 sierpnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 sierpnia 2017 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 120 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.