Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
My niżej podpisani mieszkańcy miasta i gminy Żabno wnosimy petycję o usunięcie ogrodzenia wokół zalewu Podlesie Dębowe. W ostatnich latach dostęp do zalewu jako miejsca spacerów, odpoczynku i rekreacji mieszkańców miasta i gminy Żabno został prawie całkowicie ograniczony poprzez postawienie przez dzierżawców terenu ogrodzenia i zamknięcie obiektu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy to obiekt jest otwierany tylko na czas otwarcia strzeżonego kąpieliska za odpowiednią opłatą.

Władze gminy wyrażając zgodę na postawienie ogrodzenia w tym miejscu brały pod uwagę wyłącznie dobro dzierżawcy terenu nie uwzględniając tego, że przez wiele lat zalew był miejscem spacerów rodzin z dziećmi, miejscem otwartym dla mieszkańców gdzie organizowane były również wydarzenia kulturalne związane z życiem gminy, wycieczki rowerowe itp.

Ponadto ogrodzenie postawione przez dzierżawcę całkowicie zniszczyło walory krajobrazowe tego miejsca.

Mając na uwadze dobro mieszkańców uważamy, że należy ten stan unormować poprzez odpowiednie zapisy w umowie dzierżawy terenu należącego do gminy umożliwiające zarówno prowadzenie działalności zarobkowej polegającej na pobieraniu opłat za wstęp na kąpielisko strzeżone jak i udostępnienie pozostałej części terenu dla mieszkańców gminy.

Nasze postulaty są następujące:

- unormowanie zapisów umowy dzierżawy terenu wokół zalewu Podlesie Dębowe dotyczących dostępu do tego terenu dla mieszkańców gminy Żabno

- zobowiązanie aktualnych dzierżawców terenu do usunięcia ogrodzenia wokół zalewu w celu udostępnienia obiektu dla mieszkańców również poza sezonem wakacyjnym

Stworzone przez: Marcin Grześkiewicz, Odporyszów dnia: 6 stycznia 2016 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 26 stycznia 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 stycznia 2016 r.
Anna Jurkiewicz-Boryczka Ciężkowice 10 stycznia 2016 r.
Michał Jurkiewicz Ciężkowice 10 stycznia 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 stycznia 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 stycznia 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 stycznia 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 stycznia 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 stycznia 2016 r.
Krzysztof Grześkiewicz Odporyszów 7 stycznia 2016 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 16 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.