Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

PETYCJA

Szanowny Panie Premierze,

w imieniu mieszkańców Białej Podlaskiej i okolic zwracamy się z prośbą o przychylność
i zainteresowanie skutkujące zabezpieczeniem funduszy na budowę ważnego mostu na rzece Krznie w naszym mieście.
Brak dodatkowego szlaku komunikacyjnego, łączącego obie strony miasta jest niezwykle niekorzystnym dla mieszkańców rozwiązaniem. Ten planowany most jest w istocie obiektem, dzięki któremu część miasta bardzo dynamicznie rozwijająca się w ostatnich dekadach, mogłaby wreszcie połączyć miejskie dzielnice. Właściciele posesji zlokalizowanych w tych częściach Białej Podlaskiej to liczna grupa mieszkańców, stanowiąca istotny procent bialczan pokonujących duże odległości w drodze do miejsc pracy i szkół. Będzie to również doskonała alternatywa dla mostu na ul. Zamkowej oraz dodatkowa droga dojazdu dla wszelkich służb, szczególnie karetek pogotowia. Jest to istotne, wziąwszy pod uwagę, że w bliskiej lokalizacji planowanego mostu znajduje się stacja Pogotowia Ratunkowego.

Nie tylko kwestia czasochłonności tych przejazdów jest istotna – należy też zwrócić uwagę na aspekt ekologiczny, wiemy przecież, w jaki sposób ruch samochodowy zanieczyszcza powietrze i środowisko. Obecne rozwiązania komunikacyjne nie są już wystarczające. Od kilkudziesięciu lat władze miasta uwzględniały możliwość zbudowania tej przeprawy mostowej, zwiększającej istotnie bezpieczeństwo i komfort. Inwestycja była planowana już od lat 70. ubiegłego wieku. Od wielu lat samorząd miejski jest w posiadaniu większości gruntów pod planowaną budowę. Władze samorządowe wykonały już projekt inwestycji oraz zabezpieczyły środki finansowe na rozpoczęcie budowy mostu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Biała Podlaska.

To bardzo potrzebna inwestycja usprawniająca komunikację oraz poprawiająca komfort i bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, to odciążenie głównych miejskich arterii, to wreszcie wynikające z logiki przestrzennego gospodarowania wytyczenie łącznika między sercem miasta i jego ogromną częścią, którą należy uwzględniać w planach rozwijania miasta.

Mając powyższe argumenty na względzie liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej petycji i przeznaczenie środków na budowę mostu w Białej Podlaskiej.
Z poważaniem
Przewodniczący Stowarzyszenia
Wojciech Sosnowski

Stworzone przez: Stowarzyszenie Budujemy Most, Biała Podlaska dnia: 16 lutego 2022 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 14 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 maja 2022 r.
Krzysztof Łajtar Czosnówka 10 maja 2022 r.
Małgorzata Bereda Biała Podlaska 9 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 maja 2022 r.
Grzegorz Piszcz Biała Podlaska 4 maja 2022 r.
Beata Duluk Biała Podlaska 3 maja 2022 r.
Emil Duluk Biała Podlaska 3 maja 2022 r.
Andrzej Wróblewski Biała Podlaska 3 maja 2022 r.
Jacek Holownia Biała Podlaska 3 maja 2022 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 318 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.