Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan
dr Bartłomiej Wróblewski
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Rampa kolejowa położona jest pomiędzy miejscowością Palędzie oraz Dąbrówka w gminie Dopiewo w powiecie poznańskim. Jej zarządcą są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z oddziałem w Poznaniu. Obecnie wieś Dąbrówka jest na drugim miejscu pod względem liczby mieszkańców w gminie Dopiewo co wskazuje na mocne zurbanizowanie tej części gminy włączając w to tereny przyległe do terenów kolejowych i samej rampy kolejowej. Miejscowość Palędzie jest zamieszkiwane w znacznej części przez mieszkańców z długoletnim meldunkiem, którzy jako pierwsi zwrócili uwagę na uciążliwość wynikającą z funkcjonowania rampy kolejowej. W rejonie linii kolejowej i przynależącego toru ładunkowego powstają nowe zabudowania mieszkalne.

Pierwsze sygnały dotyczące uciążliwości rampy pojawiły się w 2015 roku, lecz dopiero w roku 2018 dwukrotnie udowodniono przekroczenia norm emisji dźwięku. Jest to związane również z gwałtownym wzrostem częstotliwości jej wykorzystywania m.in. przez budowę dwóch betoniarni w Dąbrowie oraz wytwórnię mas bitumicznych. Badania wykonała firma Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska ATTMA oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. W tym samym roku wystosowano petycję do Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o zmianę klasyfikacji rampy na „niedostępną do rozładunku towarów: uciążliwych zapachowo, pylących, generujących duży hałas”. Taki status posiadają inne rampy kolejowe w Polsce. Ponadto UG Dopiewo oraz mieszkańcy wystosowali wiele pism do zarządcy tego terenu wskazując na notoryczne łamanie regulaminu bocznicy kolejowej w raz z torem ładunkowym. Oprócz hałasu jaki generuje przeładunek kruszyw należy zwrócić uwagę na pylenie materiałów sypkich, setki ciężarówek dziennie transportujących kruszywo przez ulicę Poznańską w Dąbrówce i ulicę Pocztową w Palędziu oraz na dodatkowe manewry składem pociągu powodujące kilkukrotne zamykanie przejazdu kolejowego. Wykorzystanie rampy przeładunkowej powoduje wzmożenie natężenia ruchu i szybszą dewastację dróg.
Wychodząc naprzeciw problemom wynikającym z funkcjonowania rampy kolejowej w Palędziu przedstawiamy kilka propozycji ich rozwiązania:
1. Zmiana klasyfikacji rampy kolejowej na „niedostępną do rozładunku towarów: uciążliwych zapachowo, pylących, generujących duży hałas”. Zmiana klasyfikacji rampy nie powoduje wykluczenia jej z przeznaczenia do udostępnienia.
2. Przekierowanie składów pociągów na inne bocznice kolejowe w rejonie, które nie byłyby uciążliwe dla pobliskich zabudowań mieszkalnych np. do miejscowości Buk.
3. Budowa nowej rampy kolejowej z uwzględnieniem długości toru mieszczącego cały skład pociągu. Po tej stronie powiatu poznańskiego została już zlikwidowana rampa kolejowa w miejscowości Rokietnica bez strategii wybudowania nowej.
Inwestycja mogła by się oprzeć o:
- partnerstwo publiczno-prywatne
- współpracę PKP z samorządem

Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań, które umożliwiłyby mieszkańcom tych dwóch miejscowości poprawienie komfortu, przywrócenie dobrych warunków dla dzieci szczególnie podczas nauki i zabawy, pozwoliłyby na dzienny wypoczynek naszych niemowląt oraz ograniczyłyby ciężki transport na gminnych drogach.

Stworzone przez: Ruch Społeczny Wspólnota, Palędzie dnia: 17 sierpnia 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 4 października 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 sierpnia 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 103 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.