Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do: Urząd Miasta Katowice Wydział Komunikacji i Transportu

My ,mieszkańcy ww ulic ubiegamy się od wielu lat o godny dojazd do naszych posesji. Prosimy o wyremontowanie i wykonanie nawierzchni naszych ulic, tak, aby ułatwiło poruszanie się osób niepełnosprawnych, ojców i matek z wózkami i rowerami, nie stwarzało zagrożenia dla pieszych i poruszających się na nich pojazdów. Bardzo prosimy w imieniu nas wszystkich o podjęcie kroków celem uregulowania stanu prawnego ul. Sandacza i ul. Kanałowej.

Stworzone przez: Joanna Cholewa, Katowice dnia: 11 maja 2015 r.


Ostatnie 2 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 17 marca 2017 r.
Joanna Cholewa Katowice 11 maja 2015 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 2 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.