Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan Wiesław Witek,
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,

W odpowiedzi na plany ZTM dotyczące znacznego skrócenia trasy linii 314 - kosztem m.in. rejonu Marcelina i ul. Marywilskiej - zwracamy się o utworzenie alternatywnego połączenia autobusowego oraz korektę trasy linii 326 poprzez rozszerzenie jej o zespół przystankowy Marcelin. Chcielibyśmy podkreślić, iż w rejonie ulic Marywilskiej, Kupieckiej i Wyspiarskiej systematycznie powstają nowe osiedla liczące docelowo ok. 2 000 nowych mieszkań. Podobna sytuacja ma miejsce w rejonie ulic Krzyżówki i Kowalczyka, gdzie powstają osiedla liczące ok. 4000 mieszkań. Daje to kilkanaście tysięcy nowych mieszkańców, co wymaga poprawy komunikacji autobusowej na Żeraniu. Rosnąca rok do roku liczba pasażerów jest obecnie obsługiwana przez ten sam tabor, który wręcz ulegnie redukcji po skróceniu linii 314.
Dlatego też, biorąc pod uwagę obecną sytuację demograficzną, wnioskujemy o utworzenie nowej linii autobusowej z zespołu przystankowego „Marcelin” do Metra Marymont. Ta linia będzie w stanie obsłużyć nie tylko osiedla w rejonie ulicy Marywilskiej, ale także Krzyżówki, Kowalczyka i Modlińskiej. Wnioskujemy, aby szczegółowy przebieg trasy został wypracowany podczas spotkań konsultacyjno-warsztatowych z udziałem mieszkańców oraz przedstawicieli ZTM. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, iż uruchomienie nowej linii autobusowej nie może się wiązać z ingerencją w częstotliwość kursowania lub trasy innych linii obsługujących ten rejon. Założeniem proponowanego rozwiązania w postaci nowej linii jest bowiem dodatkowe wsparcie komunikacji autobusowej w tym rejonie, adekwatne do przyrostu liczby mieszkańców. Warto zaznaczyć, iż na Żeraniu doskonale widoczne jest, jak wysokie są na Białołęce wskaźniki przyrostu naturalnego (11,91 przy średniej dla Warszawy 0,52 - dane GUS) oraz salda migracji (25,18 przy średniej dla Warszawy 5,49). Dlatego też wnioskujemy o utworzenie nowej linii autobusowej na wskazanej trasie (Marcelin - Metro Marymont) oraz o rozszerzenie trasy linii 326 o zespół przystankowy Marcelin.

Stworzone przez: Wojciech Bogdanowicz, Warszawa dnia: 14 marca 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 16 września 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 września 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 lipca 2020 r.
Vladyslav Vinokurov Warszawa 6 lipca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 lipca 2020 r.
Wojciech Olszewski Warszawa 25 czerwca 2020 r.
Izabela Krużyńska Warszawa 21 czerwca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 czerwca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 czerwca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 czerwca 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 307 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.