Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
My, Mieszkańcy Gminy Czernica zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie wniosku w sprawie niezbędnej i pilnej budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Nadolicach Wielkich.

Gmina Czernica należy do jednej z najszybciej rozwijających się i zaludniających gmin w kraju. Rozwój budownictwa mieszkaniowego niesie za sobą potrzebę rozwoju infrastruktury, w tym infrastruktury edukacyjnej. Nadolice Wielkie, jako trzecie sołectwo w gminie, a aktualnie najszybciej rozbudowująca się wieś nie posiada własnej szkoły podstawowej. Efektem tego stanu jest sytuacja, gdzie dzieci z Nadolic Wielkich przypisane są do szkoły w Czernicy, Dobrzykowicach, a od września tego roku również do Kamieńca Wrocławskiego. To powoduje duże komplikacje dla mieszkańców wsi, problemy logistyczne, szczególnie kiedy dzieci chodzą do różnych szkół, a jednocześnie rodzic jedzie do pracy w przeciwnym kierunku niż lokalizacja szkoły.

Obecna propozycja rejonizacji nie gwarantuje stabilnej sytuacji na przestrzeni więcej niż 3 lat.
Budowa szkoły w naszej wsi to liczne korzyści dla miejscowości, ale również dla gminy. Dla wsi to rozwój edukacyjny, społeczno-kulturowy, to lepsza i szersza oferta zajęć pozalekcyjnych. To również miejsce, gdzie komercyjnie można udostępniać dorosłym poza godzinami pracy obiekty sportowe, oraz sale edukacyjne. Szkoła we wsi to również względy ekologiczne i ekonomiczne dla gminy. Zniknie potrzeba rozwożenia autobusami i samochodami dzieci, co zdecydowanie ograniczy nadmierny ruch samochodowy na terenie gminy. Uczęszczanie dzieci do szkoły lokalnej zachęci rodziców do korzystania z przewozów pociągiem.

Szkoła we wsi to również większe bezpieczeństwo i samodzielność dzieci. Dzieci będą mogły swobodnie iść na piechotę, pojechać na rowerze czy hulajnodze do szkoły.

Zdajemy sobie sprawę z ogromu wyzwań, przed którymi stoi nasza gmina, jak chociażby nieoczekiwana konieczność budowy oczyszczalni ścieków. W związku z tym apelujemy do wszystkich Radnych aby podjęli szybką i mądrą decyzję, wspieraną społecznie przez mieszkańców gminy, o budowie oczyszczalni w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Apelujemy do Pana Wójta i wszystkich Radnych o pozytywne i niezwłoczne rozpatrzenie prośby mieszkańców.

Z poważaniem,
Mieszkańcy

Stworzone przez: Paweł Biskupski, Nadolice Wielkie dnia: 14 lutego 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Michał Piąstka Nadolice Wielkie 25 listopada 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 października 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 lipca 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 czerwca 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 maja 2021 r.
Anna Piasecka Wrocław 3 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 29 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 kwietnia 2021 r.
Artur Sobecki Nadolice Wielkie 22 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 kwietnia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 563 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.