Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
My niżej podpisani mówimy STOP wszystkim kłamstwom dot. Przystanku Woodstock!

Petycja ta kierowana jest do wszystkich propagandowych środków masowego przekazu.

Stworzone przez: Mariusz Faryło, Żary dnia: 8 stycznia 2016 r.


Ostatnie 4 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Krzysztof Dobrzyński Warszawa 17 maja 2016 r.
Marcin Wiącek Jasło 11 maja 2016 r.
Anna Kuźniacka Szczecin 3 maja 2016 r.
Mariusz Faryło Żary 8 stycznia 2016 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 4 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.