Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Adresaci petycji:
Minister Krzysztof Kamiński
PAP
ZHP

Żądamy zakazu organizowania w Polsce akcji z udziałem banderowskich organizacji, które czczą oprawców narodu polskiego!!!

Ukraińska banderowska organizacja skautowa "Płast". To właśnie partnerzy Związku Harcerstwa Polskiego w tzw. akcji "płomień braterstwa"!!!!.
Akcja propagandowa, która zamierza zwrócić uwagę na nic nie znaczący epizod w postaci udziału petlurowców w wojnie polsko-bolszewickiej. Swoimi działaniami, organizatorzy tej akcji pragną zrzucić z siebie ciężar ludobójstwa na narodzie polskim i przedstawić siebie jako tych, dzięki którym wygraliśmy Bitwę i powinniśmy być im za to wdzieczni.
Płastuni są mocno zaangażowani na Ukrainie w upamiętnienie ukraińskich ludobojców min Romana Szuchewycza, jednostki ukraińskicj kolaborantów SS Galizien!!! Występują często pod "flagą" czerwono-czarną odnosząca się do banderowskiej ideologii.

Poniżej artykuł opisujący działania ukraińskich skautów:

https://dziennikpolski24.pl/ukrainscy-skauci-pamietaja-szuchewycza/ar/2729164

Proszę sobie przeczytać artykuł o udziale ukraińców w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku

https://kresy.pl/kresopedia/udzial-ukraincow-wojnie-polsko-bolszewickiej-1920-r/

Troszkę historii :

"W roku 1928 Płast został zakazany na Wołyniu, a dwa lata później (w okresie tzw. pacyfikacji 1930 roku) w Galicji. Od tego czasu skauci ukraińscy zmuszeni byli do prowadzenia działalności nielegalnej, co tym bardziej zbliżało w latach 30. XX w. działaczy Płastu do powstałej właśnie OUN. Młodzieży ukraińskiej zainteresowanej skautingiem proponowano wstępowanie do Związku Harcerstwa Polskiego z prawem do posługiwania się w drużynach własnym językiem narodowym, jednak skauci ukraińscy z niechęcią odnieśli się do tej inicjatywy i w przeważającej większości pozostali w „Płaście” działającym od tej pory jako nielegalna organizacja. Organizacja skautingu ukraińskiego mogła w konsekwencji działać legalnie w latach 30. XX wieku jedynie na należącej do Czechosłowacji Rusi Zakarpackiej jednak po rozpadzie Czecho-Słowacji i zajęciu Rusi Karpackiej przez Węgry w marcu 1939 r. została ona zakazana i na tych terenach. Władze Rzeczypospolitej, po częściowym wygaśnięciu ukraińskich akcji terrorystycznych, zgodziły się na legalizację innego ukraińskiego Towarzystwa Gimnastyczno-Sportowego: „Łuh”, którego działalność również polegała na rozwoju sportu i świadomości narodowej, co w pewien sposób rekompensowało młodzieży ukraińskiej dostęp do inicjatyw narodowo-sportowych. Nieudane próby odnowienia działalności Płastu były podejmowane w czasach okupacji niemieckiej na terenie Generalnego Gubernatorstwa"

Stworzone przez: Katarzyna Sokołowska, Opole dnia: 9 sierpnia 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 30 lipca 2022 r.
Janusz Panak Warszawa 22 stycznia 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 października 2021 r.
Tomasz Kopański Warszawa 2 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 sierpnia 2021 r.
Krzysztof Kamiński Męcinka 1 sierpnia 2021 r.
Tomasz Kawa Przemyśl 26 lipca 2021 r.
Grzegorz Napolski Wrocław 21 lipca 2021 r.
Krystyna Stefanska Vernon Hills 2 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 31 marca 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 1063 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.