Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do Międzygminego Związku "Gospodarka Komunalna"
Do Szanownych Panów:
Burmistrza Chrzanowa Roberta Maciaszka
Burmistrza Libiąża Jacka Latki
Burmistrza Trzebini Jarosława Okoczuka

Jako mieszkańcy gmin Chrzanowa. Trzebini i Libiąża oraz podatnicy obciążeni końcowymi opłatami za koszt utylizacji odpadów domagamy się:
1. Wstrzymania podwyżki śmieci i odłożenia jej w czasie.
2. Zwołania Okrągłego Stołu między władzami gmin, przedstawicielami mieszkańców (w tym piszących petycję) i przedstawicieli Związku "Gospodarka Komunalna"
3. Przygotowania długoterminowego planu rozwiązania problemu odpadów, ich składowania i utylizacji.
4. Referendum w sprawie powstanie spalarni śmieci.
5. Zwrócenia większej uwagi na częstotliwość wywozu śmieci, czystości ulic i publicznych śmietników w zakresie wywozu odpadów.
6. Większej transparentności w zarządzaniu Związkiem Międzygminnym, szczególnie w zakresie kosztów własnych.

Z poważaniem
Mieszkańcy
w imieniu mieszkańców Piotr Klamann

Stworzone przez: Piotr Klamann, Chrzanów dnia: 31 lipca 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 1043 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.