Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
SOS dla zamku w Besiekierach i mieszkańców okolicznych wsi
• zabytkowy zamek w Besiekierach w niebezpieczeństwie,
• składowisko odpadów,
• kolejna przemysłowa hodowla zwierząt na mięso,
• zdrowie społeczności lokalnej,

To wszystko jest realnym zagrożeniem jeśli Rada Gminy Grabów podejmie uchwałę zatwierdzającą Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Teren obok zamku planowany pod kurniki, składowisko odpadów i farmę fotowoltaiczną to obszar aż 28 ha!

Pomóż nam. Podpisz z nami petycję.
W 2010 roku zakończył się etap rewitalizacji ruin zamku w Besiekierach, zrealizowany dzięki środkom Sektora Programu Operacyjnego na lata 2004-2006 działanie "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kultury" z funduszy PROW.
Całość kosztów projektu zagospodarowania i odnowy zamku opiewała na ponad półtora miliona złotych. W IV edycji konkursu "Przyjazna wieś" organizowanym przez Marszałka województwa łódzkiego projekt ten zdobył wyróżnienie, a teraz jedną decyzją może zostać zaprzepaszczony,
pieniądze pójdą na marne, bo w sąsiedztwie kurników przemysłowego chowu i składowiska odpadów nikt nie będzie chciał przebywać.

Uważamy, że naruszenie tego charakterystycznego dla Besiekier krajobrazu, który czyni z niego enklawę ciszy, spokoju, piękna natury, zdrowego i czystego powietrza byłoby krzywdą dla współczesnych jak i kolejnych pokoleń oraz dewastacja tego miejsca.

W związku z powyższym wraz z mieszkańcami gminy Grabów, w powiecie łęczyckim nie wyrażam zgody na budowę kurników i składowisko odpadów obok ludzkich domostw i zabytkowego,
XVI-wiecznego zamku w Besiekierach.

Pomóż nam - poprzyj nas – podpisz to.

Dziękujemy,
Mieszkańcy

Stworzone przez: Diabeł Boruta, Grabów dnia: 24 czerwca 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Kamil Kaźmierczak Izabela 8 lipca 2020 r.
Justyna Sulej Pabianice 8 lipca 2020 r.
Kaja Grzelak Grabów 8 lipca 2020 r.
Kinga Cygan Kraków 8 lipca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 lipca 2020 r.
Patrycja Dziewulska Grabów 6 lipca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 lipca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 lipca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 lipca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 lipca 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 541 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.