Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Sprzeci w wobec zamykania ust lewicy antykapitalistycznej.
W dniu 31 marca br. Sąd Okręgowy w Dąbrowie Górniczej działający w imieniu RP, dopuścił się pogwałcenia podstawowego prawa do wyrażania wolności słowa. Rząd RP, rękami sądu, wypowiedział wojnę siłom antykapitalistycznym, niezgadzającym się na dyktat kapitału oraz sprzeciwiającym się nowej polityce historycznej, promowanej przez wszystkie rządy po 1989 roku, najradykalniej obecnie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Działacze legalnie działającej, zarejestrowanej partii politycznej, jaką jest KPP, zostali skazani na wielomiesięczne wyroki ograniczenia wolności z przymusowymi pracami społecznymi za propagowanie nauki i idei marksistowskiej oraz za głoszenie bliskich lewicy idei sprawiedliwości społecznej.
Jako działacze od lat działający na lewej stronie sceny politycznej, wyrażamy głębokie zdziwienie wyrokiem sądu, który wydał wyrok bez znajomości tematu, bez wiedzy historycznej, kierując się jedynie wytycznymi IPN lub własnymi przekonaniami.
Skręcający w nacjonalistyczną stronę rząd RP oraz jego organy, zgadza się na działalność organizacji szerzących ksenofobię, rasizm i faszyzm organizacji jawnie wzywających do rozwiązań siłowych. Przeszkadza im natomiast, wyraźnie przez swoje ograniczenia, głoszenie idei marksistowskiej , której głównym założeniem są równość, wolność oraz sprawiedliwość społeczna.
Dlatego też apelujemy do osób oraz organizacji lewicowych w Polsce oraz na świecie o wyrażenie swojego sprzeciwu do Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego. Podpisujmy ten sprzeciw apelujmy i wspólnie brońmy lewicowych idei oraz prawa do ich głoszenia.
Dziś KPP, jutro my wszyscy!. Walka trwa!

Protest against the criminalization of anti-capitalist Voice
On March 31st the District Court in Dąbrowa Górnicza acting on behalf of the Republic of Poland committed a violation of fundamental right of freedom of speech. The government of III Republic of Poland using the Judiciary declared the war against all progressive forces who protest against capitalism and the new historical policy promoted since 1989 , especially the one followed nowadays by the government of Law and Justice party. The activists of legally registered party –Polish Communist Party ( KPP) – were sentenced to several months imprisonment with forced social works for propagating Marxist science (and idea of Marxism) and social justness.
As left-wing activists we express our surprise at the judgment of the court and we suppose it was issued without knowledge of the subject, without historical knowledge but only under the guidance of the Institute of National Memory ( IPN) and privet beliefs.
The government and its institutions getting closer and closer to the nationalists, tolerate and agree on the activities of far-right organizations calling for hatred, racism and xenophobia , demonstrating on the streets attacking foreigners etc. And at the same time the rulers do not accept, apparently by their limitations, propagations of the idea of the equality, freedom and social justness.
We appeal to all leftists in Poland and all over the world to object to the Ombudsman, Minister of Justice and General Prosecutor. Please sign this petition and lets defend left ideas and the right to propagate them!!
Today KPP but tomorrow all of us!

Stworzone przez: Jan Pawełek, Wrocław dnia: 28 kwietnia 2016 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 21 maja 2016 r.
Poggiale Avidor Berthe Saint Hippolyte Du Fort 17 maja 2016 r.
Chana Morgenbeser Bristol Uk 12 maja 2016 r.
La Spesa Grasse France 12 maja 2016 r.
Ferrand Christian Le Pradet - France 11 maja 2016 r.
Kreissler Marc Talence 10 maja 2016 r.
Pierre Leray France 10 maja 2016 r.
Trannoy 33-138 10 maja 2016 r.
Lebon Brest 9 maja 2016 r.
Bernex Neuvecelle 9 maja 2016 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 83 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.