Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Przy ulicy Cmentarnej w Kowalewie, zaledwie 550 metrów od zabudowy zagrodowej inwestor- państwo Michalakowie z Lubomierza planują na swoich działkach o powierzchni ponad 25 ha wybudowanie 16 – stu kurników o wymiarach 25 m / 144 m każdy, w których jednorazowo chcą produkować ponad 1 800 000 szt. kurczaków. Zasada w przypadku ferm kurzych jest jedna – wyhodować jak najszybciej (w 42 dni) , jak najwięcej kurczaków na najmniejszej przestrzeni, stąd jak podaja dane statystyczne od 5- 8% kurczaków ginie.

Mieszkańcy Kowalewa wystosowali protest skierowany do władz miasta o wstrzymanie zgody na inwestycję w obawie o spadek wartości swoich mieszkań i gospodarstw. Sąsiedztwo, które spowoduje przebywanie w trudnym do zniesienia smrodzie to tylko jedna z obaw mieszkańców. Planowane przedsiębiorstwo kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – znaczny pobór wody (jak wynika z raportu inwestora o oddziaływaniu na środowisko) nie mniejszy niż 10 m3 na godzinę powoduje, że mieszkańcy obawiają się, że w ich studniach zabraknie wody. Dzienne zużycie wody przez inwestora przekroczy,i , zużycie wody w całym Kowalewie i Suchorzewie łącznie.

Ponieważ Gmina nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Inwestora, oraz terenów sąsiadujących, zachodzi obawa, że ferma , jak podobne inwestycje w Polsce rozpocznie rozbudowę i sytuacja zupełnie wymknie się spod kontroli władz.

Droga asfaltowa do Cmentarza, która powstała dzięki staraniom lokalnej społeczności nie jest przygotowana do przejazdu tirów, zatem mieszkańcy obawiają się, że zostanie zniszczona.

Inwestor planuje obsadzenie terenu fermy pasem zieleni izolacyjnej, jednak obawa mieszkańców jest taka, że zanim te drzewa wyrosną, każdy będzie chciał się stąd wyprowadzić, jednak kto kupi dom w takim miejscu?

Na obniżenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wpływa również fakt, że Inwestor w swoim raporcie na oddziaływanie na środowisko podaje, że zamierza ponad dwukrotnie przekroczyć graniczną wartość magazynowania gazu płynnego, co kwalifikuje inwestycje do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kurniki mają być ogrzewane gazem, a jako zasilanie awaryjne przewidziane są dwa agregaty prądotwórcze, zatem w jakim celu Inwestor planuje budowę boksu na opał i popiół (22m/ 12m) ? Czyżby ekologiczne ogrzewanie gazem, to przykrywka a w większości kurniki będą ogrzewane węglem?

Kolejna kwestia, która nie daje spokoju mieszkańcom to ścieki powstające podczas prac porządkowych, które inwestor planuje przekazywać do oczyszczalni ścieków lub „wykorzystać rolniczo” Mieszkańcy obawiają się, że rozrzucenie pomiotu po okolicy spowoduje zwiększenie ilości much i gryzoni. Mamy w ostatnich miesiącach potwierdzone przypadki ptasiej grypy w dużych fermach w Wielkopolsce, także w powiecie ostrowskim. Procedura zagazowania chorych ptaków i ich utylizacja dotyczy nie tylko fermy, ale także profilaktycznie ptactwa znajdującego się w promieniu 3 km od wykrycia epidemii. Mieszkańcy Kowalewa i okolic nie chcą na swoim terenie mega fermy kurczaków, przeciwko tej inwestycji podpisało się już 750 osób.

Stworzone przez: Jacek, Kowalew dnia: 17 stycznia 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 18 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 18 lutego 2020 r.
Sebastian Kunc Pleszew 18 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 lutego 2020 r.
Michał Walędziak Kowalew 16 lutego 2020 r.
Wiesław Szymański Pleszew 10 lutego 2020 r.
Sylwia Skrzypczak Pleszew 9 lutego 2020 r.
Agnieszka Łukowska Pleszew 9 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 126 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.