Popieramy pomysł tworzenia zespołów muzycznych w szkołach!

Liczba podpisów pod petycją: 2278.

Wróć do wszystkich petycji

Szanowna Pani
Anna Zalewska

Minister Edukacji NarodowejSzanowna Pani Minister,w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi, dotyczącymi nowej podstawy programowej w oświacie, tj. „Projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej” i  „Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania”, zwracamy się do Pani z prośbą o wprowadzenie godzin na działalność zespołów muzycznych we wszystkich rozpatrywanych typach szkół oraz godziny muzyki tygodniowo w ósmej klasie.


Kształcenie umiejętności muzycznych ma pozytywny wpływ na rozwój młodych pokoleń, dlatego jest obecne w większości systemów edukacyjnych krajów rozwiniętych w formie nieodpłatnego, organizowanego przez szkoły w ramach programu nauczania uczestnictwa w zespołach muzycznych.

Powinno to dotyczyć także polskich dzieci i młodzieży. Badania naukowe dowodzą, że gra na instrumentach muzycznych oraz śpiew zwiększają zarówno kompetencje lingwistyczne, matematyczne, jak i ogólne zdolności edukacyjne. Wspólne muzykowanie wzmacnia też kompetencje społeczne, interpersonalne i osobiste oraz wspomaga wychodzenie z sytuacji wykluczenia i patologii. Przede wszystkim zaś daje radość i satysfakcję, będąc niezwykle ważną formą ekspresji dla wielu młodych ludzi.

Szanowna Pani Minister, poziom edukacji artystycznej i kulturalnej w polskich szkołach od dawna znacząco odbiega od poziomu europejskiego i dlatego wymaga zmian. Obecna reforma systemu edukacji może być po temu okazją.

Stworzone przez: Wojciech Walczak, Warszawa dnia: 25 stycznia 2017 r.Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 17 września 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 września 2017 r.
Barbara Simińska-Barańska Warszawa 31 sierpnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 24 sierpnia 2017 r.
Edyta Gryboś-Zabrzeńska Katowice 23 sierpnia 2017 r.
Dominika Głowacka Gniezno 21 sierpnia 2017 r.
Hanna Miksza Warsząwa 12 sierpnia 2017 r.
Anna Dorota Władyczka Wrocław 20 lipca 2017 r.
Dominik Malik Zakliczyn 13 lipca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lipca 2017 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 2278 wspierających akcję.


Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.Reklama Zostań testerem www

Dołącz do naszych społeczności: