Wróć do wszystkich petycji
Szanowna Pani
Anna Zalewska

Minister Edukacji NarodowejSzanowna Pani Minister,w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi, dotyczącymi nowej podstawy programowej w oświacie, tj. „Projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej” i  „Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania”, zwracamy się do Pani z prośbą o wprowadzenie godzin na działalność zespołów muzycznych we wszystkich rozpatrywanych typach szkół oraz godziny muzyki tygodniowo w ósmej klasie.


Kształcenie umiejętności muzycznych ma pozytywny wpływ na rozwój młodych pokoleń, dlatego jest obecne w większości systemów edukacyjnych krajów rozwiniętych w formie nieodpłatnego, organizowanego przez szkoły w ramach programu nauczania uczestnictwa w zespołach muzycznych.

Powinno to dotyczyć także polskich dzieci i młodzieży. Badania naukowe dowodzą, że gra na instrumentach muzycznych oraz śpiew zwiększają zarówno kompetencje lingwistyczne, matematyczne, jak i ogólne zdolności edukacyjne. Wspólne muzykowanie wzmacnia też kompetencje społeczne, interpersonalne i osobiste oraz wspomaga wychodzenie z sytuacji wykluczenia i patologii. Przede wszystkim zaś daje radość i satysfakcję, będąc niezwykle ważną formą ekspresji dla wielu młodych ludzi.

Szanowna Pani Minister, poziom edukacji artystycznej i kulturalnej w polskich szkołach od dawna znacząco odbiega od poziomu europejskiego i dlatego wymaga zmian. Obecna reforma systemu edukacji może być po temu okazją.

Stworzone przez: Wojciech Walczak, Warszawa dnia: 25 stycznia 2017 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Piotr Czekała Poznań 13 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 grudnia 2017 r.
Kinga Sosnowska Police 27 grudnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 grudnia 2017 r.
Piotr Urbański Sierpc 11 grudnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 grudnia 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 grudnia 2017 r.
Appel Łódź 30 listopada 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 30 listopada 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 30 listopada 2017 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 2333 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.