Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowna Pani
Anna Zalewska

Minister Edukacji NarodowejSzanowna Pani Minister,w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi, dotyczącymi nowej podstawy programowej w oświacie, tj. „Projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej” i  „Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania”, zwracamy się do Pani z prośbą o wprowadzenie godzin na działalność zespołów muzycznych we wszystkich rozpatrywanych typach szkół oraz godziny muzyki tygodniowo w ósmej klasie.


Kształcenie umiejętności muzycznych ma pozytywny wpływ na rozwój młodych pokoleń, dlatego jest obecne w większości systemów edukacyjnych krajów rozwiniętych w formie nieodpłatnego, organizowanego przez szkoły w ramach programu nauczania uczestnictwa w zespołach muzycznych.

Powinno to dotyczyć także polskich dzieci i młodzieży. Badania naukowe dowodzą, że gra na instrumentach muzycznych oraz śpiew zwiększają zarówno kompetencje lingwistyczne, matematyczne, jak i ogólne zdolności edukacyjne. Wspólne muzykowanie wzmacnia też kompetencje społeczne, interpersonalne i osobiste oraz wspomaga wychodzenie z sytuacji wykluczenia i patologii. Przede wszystkim zaś daje radość i satysfakcję, będąc niezwykle ważną formą ekspresji dla wielu młodych ludzi.

Szanowna Pani Minister, poziom edukacji artystycznej i kulturalnej w polskich szkołach od dawna znacząco odbiega od poziomu europejskiego i dlatego wymaga zmian. Obecna reforma systemu edukacji może być po temu okazją.

Stworzone przez: Wojciech Walczak, Warszawa dnia: 25 stycznia 2017 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Wiktor Jasiński Brzeg Dolny 26 lutego 2020 r.
Szymon Turzyński Kościerzyna 24 lutego 2020 r.
Jan Kaczmarek Warszawa 18 stycznia 2020 r.
Rafał Andrzejewski Warszawa 10 stycznia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 15 grudnia 2019 r.
Wiesław Pyzia Haczów 14 grudnia 2019 r.
Janina Rzepecka Kraków 3 grudnia 2019 r.
Katarzyna Kobylińska Jonkowo 27 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 listopada 2019 r.
Ewelina Skwira Kozienice 24 października 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 2366 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.