Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Zielona Góra ............................

Szanowny Pan
Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

---------------------------

My, dorośli zielonogórzanie, jako obserwatorzy życia społecznego, rodzice, nauczyciele i obywatele popieramy Młodzieżową Inicjatywę Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra oraz popieramy petycję dotyczącą tego działania, wystosowaną do Władz Miasta Zielona Góra (bit.ly/petycja-mrmzg). Wiarę w pozytywne rozpatrzenie prośby tych młodych i pełnych zapału ludzi oraz zrealizowanie tego jakże ważnego dla samorządności młodzieżowej i budowania świadomości obywatelskiej zielonogórzan projektu umacniamy na podstawie art. 5b Ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym, znowelizowanej Europejskiej Karty uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Konwencji Praw Dziecka, w szczególności art. 12, Aktu powołującego Młodzieżową Inicjatywę Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra oraz Deklaracji o współpracy pomiędzy inicjatorami powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra a Młodzieżową Radą Miasta Stołecznego Warszawy.

Z poważaniem
Rodzice, Nauczyciele, Dorośli Obserwatorzy życia społecznego w Zielonej Górze

Stworzone przez: Paweł Skibiński, Zielona Góra dnia: 19 lipca 2014 r.


Ostatnie 6 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 21 lipca 2014 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 lipca 2014 r.
Jarosław Waszkiewicz Zielona Góra 21 lipca 2014 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 lipca 2014 r.
Kinga Mościcka Zielona Góra 21 lipca 2014 r.
Paweł Skibiński Zielona Góra 19 lipca 2014 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 6 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.