Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Drogie Koleżanki I Koledzy, Pielęgniarki i Położne,

W imieniu nasz wszystkich zwracam się z prośbą o złożenie podpisu pod petycją do MZ w sprawie dodatków za opiekę nad pacjentami podejrzanymi lub z rozpoznanym zakażeniem COVID-19 dla oddziałów obserwacyjnych, stref buforowych szpitali nie będących jednoimiennymi. Uważamy, że tak samo, jak osoby ze szpitali dedykowanych, narażamy się na niebezpieczeństwo zakażenia wirusem SARS-CoV 2. Co więcej, nasi pacjenci i My przez długi czas nie wiedzą jak wygląda u nich problem nosicielstwa, a zlecenia należy wykonywać bez względu na wszystko. Nasze zabezpieczenia nie zawsze odpowiadają wypracowanym standardom.

Dlatego zwracam się do Was wszystkich, jak i każdego z osobna, walczmy o swoje

Stworzone przez: Agnieszka Maj, Wrocław dnia: 13 maja 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 24 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 maja 2020 r.
Jolanta Sztolenwerk Łódź 20 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 maja 2020 r.
Joanna Ziarko Łódź 20 maja 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 84 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.