Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Radni Rady Warszawy m.st. Warszawy

Petycja ws. zmniejszenia drastycznej podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w m.st. Warszawa planowanej od lutego 2020 r., oraz bardziej sprawiedliwego sposobu rozliczania obciążeń związanych z odbiorem nieczystości wypracowanych na drodze dialogu społecznego.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Państwo Radni,

Apelujemy do Pana Prezydenta oraz Radnych m.st. Warszawy o wstrzymanie planowanej podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych w m.st. Warszawa mającej obowiązywać od lutego 2020 r. i pilne przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w ww. zakresie.
Przedstawione propozycje wzrostu opłat nad którymi ma pochylić się Rada Miasta st. Warszawy na najbliższej sesji w naszej ocenie są zbyt drastyczne i niesprawiedliwe społecznie.
Zgadzamy się, że opłaty powinny być podniesione, jednakże w sposób racjonalny, zrównoważony i sprawiedliwy społecznie, maksymalnie kilkadziesiąt procent, a nie w skali 200-300 procent. Dla wielu rodzin 100% podwyżka oznaczać będzie znaczny uszczerbek w budżecie domowym. Osoby samotne, emeryci mogą nie udźwignąć ciężaru obciążeń. Myślimy że władze Warszawy nie chcą stawiać części mieszkańców przed wyborem czy wykupić leki czy zapłacić za śmieci.
Obecnie zaproponowane stawki:
- dla zabudowy wielorodzinnej miasto wprowadzi opłaty wg powierzchni lokali mieszkalnych. Stawki miesięczne będą degresywne. W lokalach do 60m² – 1,20 zł za m². Za każdy metr powyżej 60m² do 120m² – 0,88 zł/m². Za każdy metr powyżej powierzchni zamieszkałej 120m² – 0,56 zł/m².
- nieruchomości jednorodzinne, mieszkaniowe – 94 zł za miesiąc.
- nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe będą objęte stałą, ryczałtową opłatą roczną – 169,3 zł.
- hotele - 11,85 zł/m3 wody.
- zabudowa mieszana (np. salon fryzjerski w kamienicy) – stawka jak dla zabudowy wielorodzinnej.
spowodują, że dla wielu mieszkańców opłaty wzrosną ponad 100% (np. zamiast 19 złotych, nawet 54 zł dla dwuosobowej rodziny w 45-metrowym mieszkaniu. Zamiast 45 złotych w domu jednorodzinnym - 94 złote. Najwięcej zapłacą osoby mieszkające samotnie w domach jednorodzinnych lub dużych, ponad 120-metrowych mieszkaniach).
W naszej ocenie zasadnym jest przeprowadzenie pilnych konsultacji społecznych i ponowna analiza zaproponowanych stawek i metod ich wyliczania i wzięcie pod uwagę innych wskaźników m.in. zużycia wody w danym lokalu czy zabudowie jednorodzinnej.
Dodatkowo, nie zgadzamy się na odpowiedzialność zbiorową obowiązującą w zabudowie wielorodzinnej. Nie mogą wszyscy mieszkańcy ponosić odpowiedzialności za jeden lokal, który sukcesywnie nie będzie uczestniczył w procesie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. W naszej ocenie należy opracować mechanizmy służące karaniu danej jednostki w zabudowie wielorodzinnej, a nie obciążanie całości mieszkańców (spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej) koniecznością zapłaty dwukrotności stawki podstawowej (dopuszczalna w ustawie maksymalna stawka to czterokrotność).
Jako mieszkańcy Warszawy mamy demokratyczne prawo zwracania uwagi władzy, którą wybraliśmy, na jej posunięcia szkodliwe i niesprawiedliwe dla Warszawiaków. Prosimy zatem o niezwłoczne rozpatrzenie niniejszej petycji i o podjęcie działań zgodnych z wolą mieszkańców stolicy.

Stworzone przez: Stowarzyszenie Razem Dla Białołęki, Warszawa dnia: 20 listopada 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 17 listopada 2020 r.
Teresa Grzębkowska Warszawa 3 marca 2020 r.
Magdalena Lipińska Warszawa 21 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 18 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lutego 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 458 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.