Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowny Pan
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Mając na uwadze ostatnie bolesne i tragiczne w skutkach wydarzenia, które miały miejsca na drodze wojewódzkiej, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie i pozostałych uczestników ruchu drogowego oraz biorąc pod uwagę stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 543 łączącej Paparzyn (DK55) z Tywolą (DK15), zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań inwestycyjno – remontowych zmierzających do wykonania kompleksowego remontu ww. drogi.
Dotychczasowe działania Zarządu Dróg Wojewódzkich polegały na częściowym uzupełnieniu ubytków w nawierzchni, które nie przyniosły żadnych rezultatów, a z roku na rok stan techniczny przedmiotowego odcinka pogarsza się. Obecnie droga posiada liczne spękania, nierówności podłużne, głębokie koleiny i bardzo słabe właściwości przeciwpoślizgowe. Powyższe czynniki tworzą realne zagrożenia dla bezpiecznego użytkowania przedmiotowej drogi. Niestety potwierdzeniem złego stanu technicznego ww. odcinka są liczne zdarzenia drogowe.
Jest to bardzo niebezpieczny odcinek drogi. Statystyki policji są zatrważające. W 2016r. na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie doszło do 6 kolizji. W 2017 r. na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie doszło do 10 kolizji. W 2018 r. na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie doszło do 1 kolizji i wypadku, wskutek śmierć poniosła 1 osoba. Natomiast w 2019 r. doszło do 8 kolizji i wypadku, wskutek śmierć poniosła 1 osoba.
Drogą wojewódzką nr 543 odbywa się bardzo intensywny ruch samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi jak i poboczy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla kierujących i pieszych. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż każdego dnia ww. drogą uczęszczają dzieci w drodze do szkoły, a następnie do domu. Bardzo często dzieci zatrzymują się na przystankach autobusowych. Przez brak wyposażenia w postaci np. wiat autobusowych dzieci narażone są na bezpośrednie niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości przejeżdżających samochodów oraz ze złego stanu drogi.
Droga na tym odcinku jest bardzo kręta, nawierzchnia jest dziurawa i nierówna, a w skraju drogi rosną drzewa, które są powodem wielu wypadków i kolizji. Brak utwardzonych poboczy i bliskość rosnących drzew zmuszają kierowców do poruszania się środkiem jezdni, co stanowi dodatkowe zagrożenia.
Reasumując, bardzo prosimy o podjęcie działań prowadzących do wykonania remontu drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Tywola. Wierzymy, że wskazana potrzeba modernizacji drogi będzie początkiem procesu zmierzającego do rozwiązania wieloletniego problemu dotyczącego bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania przedmiotowej drogi w zakresie ruchu kołowego i pieszego.

Uczestnicy Ruchu Kołowego i Pieszego

Stworzone przez: Anna Strzelecka, Jabłonowo Pomorskie dnia: 12 października 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Ewa Muskiewicz Jablonowo Pom 14 października 2020 r.
Adam Zbiczno 21 czerwca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 7 marca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 8 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 listopada 2019 r.
Magdalena Becmer Jabłonowo Pomorskie 20 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 20 listopada 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 716 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.