Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
W związku z planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 689 i nieuwzględnieniem w projekcie ścieżki rowerowej na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka, o długości 24 kilometrów, wnosimy o zaplanowanie i wybudowanie dodatkowo ścieżki rowerowej lub trasy pobocznej tzw. drogi technicznej lub serwisowej, dla ruchu jednokołowego.
Jak wynika z danych przedstawionych przez Marszałka Województwa Podlaskiego inwestycja "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka” powstanie w formule „ zaprojektuj i wybuduj” i w 100% zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który mówi : „Jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje z Funduszu środki na sfinansowanie zadania obronnego obejmujące całość kosztów realizacji tego zadania"
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to rządowy program, który wspiera poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, co w końcowym efekcie spełnia zadania wyrównywania szans rozwojowych regionów i budowania spójności terytorialnej. Infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju całej gospodarki. Poprzez jej rozwój zwiększa się dostępność komunikacyjną w całym kraju, zarówno w przypadku ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, jak i terenów o znaczeniu turystycznym. Procedura dofinansowania przedsięwzięć w lokalną infrastrukturę drogową powinna przyczynić się do podniesienia poziomu życia lokalnych społeczności.
Obydwa "połączone" drogą miasta powiatowe: Bielsk Podlaski i Hajnówka różnią się swoją specyfiką. W Bielsku Podlaskim ze względu na położenie przy drodze krajowej 19 rozwija się bardziej przedsiębiorczość, ale miasto posiada słabe zaplecze związane z rozwojem turystyki. Natomiast Hajnówka i ościenne gminy ze względu na bliskość Puszczy Białowieskiej posiadają duży potencjał turystyczny, przez miasto i sąsiednie gminy przebiega Green Velo a także wiele innych szlaków rowerowych w tym Białowieski Szlak Transgraniczny. Oba miasta i sąsiednie gminy na wybudowaniu ścieżki zyskałyby nowe możliwości rozwoju, co przyczyniłoby się do podniesienia poziomu życia lokalnych społeczności.
Brak uwzględnienia w projekcie ścieżki rowerowej lub trasy serwisowej dla ruchu jednokołowego przy poszerzeniu pasa drogi, zniweczy na kolejne kilkadziesiąt lat możliwość wyrównania szans rozwojowych pomiędzy subregionem bielskim a pozostałą częścią województwa.
Analizując przedstawiony do konsultacji projekt przebudowy drogi, zastanawia fakt, że inwestycja została zaplanowana do granic miast: Hajnówka i Bielsk Podlaski, kiedy odcinki miejskie drogi wojewódzkiej Nr 689 znajdują się również w złym stanie technicznym jak i pozostała jej część.
Z uwagi na powyższe jako mieszkańcy gminy Bielsk Podlaski, Orla, Czyże i Hajnówka oraz miast: Bielsk Podlaski i Hajnówka wnosimy o zaplanowanie i wybudowanie dodatkowo ścieżki rowerowej lub trasy pobocznej tzw. drogi technicznej lub serwisowej, dla ruchu jednokołowego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka, na całej jego długości.
Jednocześnie wnosimy również o wybudowanie drogi i ścieżki rowerowej z uwzględnieniem ulic w miastach: ulicy Bielskiej w Hajnówce i ul. Białowieska w Bielsku Podlaskim.
Prosimy również osoby sympatyzujące i przyjeżdżające w nasze rejony Podlasia o poparcie naszego apelu.
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ADSUM

Stworzone przez: Roman Wnuczko, Hajnówka dnia: 9 marca 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 4 maja 2021 r.
Jarosław Seredynski Bielsk Podlaski 2 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 maja 2021 r.
Mirosław Zarzecki Bielsk Podlaski 1 maja 2021 r.
Jan Lemiesz Stare Berezowo 27 kwietnia 2021 r.
Rościsław Jakoniuk Krzywa 26 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 kwietnia 2021 r.
Łukasz Ciereszko Bielsk Podlaski 23 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 kwietnia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 1001 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.