Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Apelujemy do Państwa w sprawie rozpisania referendum którego celem będzie wspólne podjęcie decyzji na temat przyjmowania uchodźców z bliskiego wschodu do naszego kraju.

Zdajemy sobie sprawę z tragicznej pozycji, w której znaleźli się Ci ludzie. Rozumiemy ich ból i bezsilność. Jednakże jesteśmy świadomi szeregu niebezpieczeństw związanych z tego typu praktykami Oto lista naszych wątpliwości, która przyświeca nam w tej sprawie:

1. Niebezpieczeństwo związane z brakiem asymilacji ze społeczeństwem. Jednym z problemów jest fakt niechęci do przystosowania się grup pochodzenia bliskowschodniego do kultury europejskiej. Tworzenie się skupisk niezasymilowanych ze społeczeństwem zastanym może prowadzić do konfliktów oraz patologii, które w świetle radykalnego Islamu mogą prowadzić do nieprzewidzianych konsekwencji. Co możemy obecnie obserwować we Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemczech.

2. Za naszą wschodnią granicą już dziś odbywa się wojna, która powoduje, że obecnie przyjmujemy uchodźców, czy Unia europejska, również będzie partycypowała w ich przyjmowaniu w przypadku eskalacji konfliktu na Ukrainie? Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Przyjęcie uchodźców z Afryki uniemożliwi nam pomoc naszym sąsiadom z przyczyn czysto ekonomicznych.

3. W latach 2005 - 2009 w ramach akcji repatriacyjnych powróciło do kraju zaledwie 1411 Polaków. Może zamiast zezwalać na imigracje obywateli obcych kulturowo, warto było by podwoić wysiłki względem procesu repartycji naszych rodaków, zesłanych na wschód?

W związku z tymi wątpliwościami chcielibyśmy prosić o rozpisanie referendum w tej sprawie, aby każdy świadomy obywatel mógł partycypować w tak ważnej decyzji od której może zależeć przyszłość naszego kraju.

Do obecnego rządu: nie warto brać na swoje barki tak ważnych i delikatnych decyzji. Gdyby owa decyzja okazała się katastrofalna to Państwo musielibyście wziąć pełną odpowiedzialność za efekty jej podjęcia ze wszystkimi konsekwencjami.

My podpisani pod tą petycją prosimy o rozsądek oraz poszanowanie naszego głosu w tej jakże ważnej dla nas sprawie.

Stworzone przez: Piotr Marszałkowski, Gdańsk dnia: 15 maja 2015 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Katarzyna Wysocka Opole 9 lipca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 marca 2017 r.
Anna Kuźniacka Szczecin 3 maja 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 marca 2016 r.
Maciej Bar Nisko 9 lutego 2016 r.
Marcin Jan Gorcynski Lipinki Luzyckie 27 stycznia 2016 r.
Lucyna Olejniczak Żary 22 stycznia 2016 r.
Dawid Olejniczak Żary 20 stycznia 2016 r.
Michał Konatowski Słubice 19 stycznia 2016 r.
Łukasz Stanisławek Wilkołaz 19 stycznia 2016 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 103 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.