Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Sz. P.
Agnieszka Pachciarz
Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Piekary 14/15
61-823 Poznań

Sz.P.
Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
Ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

PETYCJA W SPRAWIE KONIECZNOŚCI UTRZYMANIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W DOPIEWIE

Dokładnie przed tygodniem mieszkańcy gmin: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew, Tarnowo Podgórne oraz Miasta Poznania, dowiedzieli się o złożeniu przez właściciela NZOZ Prima-Med pisma z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie ww. opieki zdrowotnej w Dopiewie. W wyniku niepowodzenia negocjacji finansowych pomiędzy NFZ a podmiotem prywatnym pod znakiem zapytania stanęło bezpieczeństwo zdrowotne około 80 000 ludzi. Tym samym bardzo realny stał się czarny scenariusz, polegający na likwidacji placówki w Dopiewie i przeniesieniu tzw. pomocy doraźnej do oblężonych przez pacjentów placówek poznańskich. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że taka zmiana oznaczałaby drastyczne pogorszenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców wspomnianych gmin podpoznańskich, a ponadto utrudnienia dla wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski wynikające ze znacznego wzrostu liczby pacjentów w poznańskich placówkach. Warto podkreślić, że gorsza dostępność do świadczeń zdrowotnych objęłaby przede wszystkim tysiące rodzin z małymi dziećmi, które szczególnie licznie zamieszkują obszary podmiejskie aglomeracji poznańskiej.
W związku z powyższym, my niżej podpisani Mieszkańcy i Pacjenci, zwracamy się do Pani Dyrektor oraz Pana Ministra z prośbą o wznowienie negocjacji z właścicielem NZOZ Prima-Med celem wypracowania kompromisu satysfakcjonującego obie strony, a przede wszystkim gwarantującego bezpieczeństwo zdrowotne kilkudziesięciu tysiącom świadczeniobiorców. Nie godzimy się na ograniczenia w dostępności do służby zdrowia, które gwarantuje nam Konstytucja. Nie wiemy jaka jest dokładnie skala rozbieżności finansowych pomiędzy NFZ a podmiotem prywatnym, aczkolwiek w naszym przekonaniu nawet stosunkowo spore rozbieżności nie mogą uzasadniać decyzji, które skutkują dotkliwym pogorszeniem dostępu do opieki zdrowotnej dla tak znacznej liczby pacjentów.
Apelujemy tym samym o niezwłoczne przystąpienie do ponownych negocjacji lub podpisanie kontraktu z nowym podmiotem, który zapewni kontynuację dotychczasowej opieki zdrowotnej w Dopiewie po 1 stycznia 2020 roku.

Z poważaniem
niżej podpisani popierający utrzymanie tzw. pomocy doraźnej w Dopiewie

Stworzone przez: Monika Danielewicz, Dopiewiec dnia: 10 października 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Dorota Siuda Steszew 12 listopada 2019 r.
Anna Ratajczak Dąbrówka 9 listopada 2019 r.
Marta Badzinska Dabrowka 4 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 30 października 2019 r.
Karolina Chraplewska Skórzewo 29 października 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 29 października 2019 r.
Bartosz Derdziak Plewiska 29 października 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 października 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 października 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 2126 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.