Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Turka, 13.12.2015 r. Do Pana Wójta Gminy Wólka Lubelska - Edwina Gortata
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

Szanowny Panie,
Od przystanku autobusowym "Turka I" w stronę Lublina do przystanku "Turka II" w stronę Lublina nie ma żadnego chodnika. Zarówno osoby dorosłe udające się na ww. przystanki, jak i dzieci ze strony przeciwnej do Szkoły w Turce, mieszkające na terenie położonym za i pomiędzy ww. przystankami nie mają bezpiecznego i komfortowego dojścia do przystanku, czy przejścia do Szkoły. Na ww. trasie nie ma chodnika, pobocze nie jest w żaden sposób odgrodzone od jezdni, nie jak to ma się w miejscu od Kościoła w Turce począwszy do przystanku "Turka II". Między tymi przystankami jest jedno przejście dla pieszych za samym skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, co sprzyja wielu groźnym wypadkom z udziałem pieszych. Wiele takich wypadków miało już miejsce. Dojście do drugiego przejścia na przeciwko Szkoły, na odcinku między Kościołem a przystankiem "Turka II" nie jest bezpieczne z ww. powodów, a i tak to właśnie przejście jest oznakowane jedynie migającym światłem. Koło przejścia stoi radar, który tylko dla osób często tamtędy przejeżdżających i wiedzących o nim jest bodźcem do zmniejszenia prędkości.
W związku z powyższym apelujemy o budowę chodnika na odcinku między przystankami "Turka I" i "Turka II" (w stronę Lublina), zabezpieczenie tego chodnika od jezdni odpowiednimi barierkami oraz instalację sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na przeciwko Szkoły Podstawowej w Turce k. Lublina. Prosimy też o dobudowanie chodnika po stronie Szkoły Podstawowej i przeciwnej od Łuszczowa, stamtąd również dzieci i dorośli dochodzą do Szkoły Podstawowej i na przystanki.

Z poważaniem,
Mieszkańcy Turki, Gmina Wólka Lubelska k. Lublina (woj. lubelskie)

Stworzone przez: Izabela Sylwia Wójcik, Turka dnia: 13 grudnia 2015 r.


Ostatnie 3 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Sylwia Gozdziewska Turka 18 stycznia 2016 r.
Grzegorz Wójcik Turka 13 grudnia 2015 r.
Izabela Sylwia Wójcik Turka 13 grudnia 2015 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 3 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.