Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Wałcz, 04.02.2019r..

Sz. P.
Maciej Żebrowski
Burmistrz Miasta Wałcz

Szanowny Panie Burmistrzu!

W imieniu mieszkańców Miasta Wałcz zwracamy się do Pana o podjęcie stosownych decyzji w celu ponownego przeanalizowania wzrostu opłat za wywóz nieczystości w Wałczu oraz urealnienie wysokości tych opłat. Podwyżka ta jest jedną z najwyższych w kraju i według mieszkańców Wałcza zupełnie nieuzasadniona.
Najbardziej pokrzywdzone podwyżką mogą się czuć osoby, które dotychczas skrupulatnie sortowały odpady wykazując w ten sposób dbałość o środowisko naturalne. Zastosowanie w tej sytuacji odpowiedzialności zbiorowej i podniesienie wysokości opłat zwłaszcza dla nich jest niedopuszczalne.
Wątpliwość budzi również zapewnienie firmy odbierającej odpady, która twierdzi, że mieszkańcy jedynie deklarują sortowanie odpadów a faktycznie tego nie robią.
Z wnikliwej obserwacji mieszkańców wynika, że to firma odbierająca miesza te odpady w pojazdach nie przystosowanych do selektywnego ich odbioru.
Jak Pan Burmistrz z pewnością dobrze wie mieszkańcy Wałcza nie należą do najzamożniejszych a podwyżka ta zbulwersowała opinię publiczną dlatego należy dokonać wnikliwej analizy tej podwyżki w oparciu o przedstawione powyżej argumenty.
Prosimy o interwencję w tej niezwykle istotnej społecznie sprawie.


Mieszkańcy Wałcza

Stworzone przez: Mieszkańcy Wałcza, Wałcz dnia: 4 lutego 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 26 lutego 2019 r.
Agnieszka Słowik Wałcz 26 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 24 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 lutego 2019 r.
Miroslawa Leszek Wałcz 10 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 195 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.