Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowny Panie Prezydencie Miasta Otwocka,
Szanowni Państwo Radni Miasta Otwocka,

Zwracamy się do Was z petycją o utworzenie arboretum na terenie dawnej „zieleni miejskiej”. Obszar ten historycznie był niegdyś częścią parku miejskiego i powinien pozostać terenem zielonym, uzupełniającym poddawany aktualnie rewitalizacji obszar parku. W krajobrazie naszego miasta , jak i parku miejskiego - oprócz rodzimej sosny zwyczajnej - dominują obce gatunki drzew i krzewów, brak natomiast na terenie nie tylko samego parku, lecz także całego centrum Otwocka, takich drzew rodzimych gatunków, jak buki, graby, czereśnie ptasie czy głogi.
Uważamy, że nie ma lepszego miejsca, aby móc pokazać je mieszkańcom naszego miasta.
Nie ma lepszej lokalizacji w Otwocku na taki projekt, historycznie i koncepcyjnie spójny z parkiem miejskim.

Okolice parku są systematycznie zabudowywane, pomniejsza się powierzchnie zielone kosztem miejsc parkingowych i wykrawanych systematycznie fragmentów działek do tworzenia w parku urządzeń rekreacyjnych, zapominając o tym, że ten obszar powinien mieć nie tylko rozrywkowy i rekreacyjny, lecz przede wszystkim pomnikowy i edukacyjny charakter.

Z zaniepokojeniem przyjmujemy koncepcję dalszego zabudowywania działki po zieleni miejskiej. Koncepcja budowy w tym miejscu dużej hali sportowej wraz z pływalnią krytą, innymi urządzeniami rekreacyjnymi i miejscami parkingowymi zaburzy ład przestrzenny okolicy, bezpowrotnie zaprzepaści koncepcję powrotu parku do jego przedwojennych granic, a także spowoduje wzmożony ruch i emisję pyłów nie tylko na skąpym parkingu wokół kompleksu sportowego, lecz także na pobliskich parkingach osiedlowych i tych wykrojonych podczas rewitalizacji z dotychczasowego obszaru parku. Uważamy, że są lepsze lokalizacje dla budowy ośrodka sportowego (np. tereny przyległe do OKS), a teren po zieleni miejskiej nie powinien być zabudowywany.

Pokażmy, że potrafimy nie tylko brać z zastanego dziedzictwa tych terenów (hasło „Otwock – miasto z dobrym klimatem”, herb miasta Otwocka), lecz także o nie dbać i zachowywać dla kolejnych pokoleń zieleń i drzewa będące ostatnimi ze sreber rodowych Otwocka, do którego z sentymentem powracamy. Od nas zależy, czy młodzież i dzieci z pobliskich placówek oświatowych będą miały zielone miejsce odpoczynku i rekreacji, czy widok na parkingi i bryłę dominującego nad okolicą ośrodka sportowego.
Chcielibyśmy, aby obszar istniejący obecnie w świadomości mieszkańców jako „zieleń” stał się terenem naprawdę zielonym, o walorach nie tylko rekreacyjnych, lecz także edukacyjnych i przyrodniczych, oraz by był dostępny dla wszystkich mieszkańców i gości Otwocka.

Z poważaniem

Mieszkańcy Otwocka

Stworzone przez: Beniamin Kruczała, Otwock dnia: 2 stycznia 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Iwona Gołębiewska Otwock 15 grudnia 2019 r.
Jan Seremet Otwock 11 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 15 stycznia 2019 r.
Ewa Szymańska Otwock 15 stycznia 2019 r.
Przemysław Stolarz Warszawa-Wesoła 13 stycznia 2019 r.
Hanna Sierpinska Otwock 13 stycznia 2019 r.
Agnieszka Kosicka-Grabowska Warszawa 11 stycznia 2019 r.
Piotr Chruszczyk Otwock 10 stycznia 2019 r.
Karol Pudzyński Otwock 6 stycznia 2019 r.
Lidia Głażewska Dańko Józefów 6 stycznia 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 75 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.