Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowny Panie Marszałku

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gruta oraz sąsiednich Gmin Radzyń Chełmiński i Łasin, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego, oraz biorąc pod uwagę stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 538 zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań inwestycyjno-remontowych zmierzających do wykonania kompleksowego remontu w/w drogi. Dotychczasowe działania polegające na bieżących naprawach nawierzchni nie przynoszą żadnych rezultatów, a z roku na rok stan techniczny przedmiotowej drogi pogarsza się. Drogą wojewódzką nr 538 odbywa się bardzo intensywny ruch samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi jak i poboczy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla kierujących i pieszych. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż każdego dnia ww. drogą uczęszczają dzieci do szkół i są narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości przejeżdżających samochodów oraz ze złego stanu drogi. Dodatkowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe są drzewa rosnące w skraju drogi. Brak poboczy i bliskość rosnących drzew przyczyniła się do wielu kolizji drogowych i licznych wypadków śmiertelnych. Szczególnie niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie w miejscowości Mełno, na którym doszło do licznych zdarzeń i wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób.
W związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie stosownych działań prowadzących do wykonania remontu przedmiotowej drogi, który rozwiąże wieloletni problem dotyczący bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania drogi w zakresie ruchu kołowego i pieszego.

Wójta Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Stworzone przez: Gmina Gruta, Mełno dnia: 1 czerwca 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Etftkwlanc Los Angeles 15 lutego 2021 r.
Brbsomzclt Los Angeles 10 lutego 2021 r.
Hvqksxlseu Los Angeles 9 lutego 2021 r.
Qjkudghloe Los Angeles 9 lutego 2021 r.
Mhrljkxhqe Los Angeles 8 lutego 2021 r.
Hngvkrxdng Los Angeles 8 lutego 2021 r.
Jredolavfv Los Angeles 8 lutego 2021 r.
Cuvvzfvmvy Los Angeles 7 lutego 2021 r.
Lgrogopiqi Los Angeles 6 lutego 2021 r.
Ksnoiwhqxn Los Angeles 6 lutego 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 151 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.