Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowny Panie Marszałku

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Gruta oraz sąsiednich Gmin Radzyń Chełmiński i Łasin, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego, oraz biorąc pod uwagę stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 538 zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie stosownych działań inwestycyjno-remontowych zmierzających do wykonania kompleksowego remontu w/w drogi. Dotychczasowe działania polegające na bieżących naprawach nawierzchni nie przynoszą żadnych rezultatów, a z roku na rok stan techniczny przedmiotowej drogi pogarsza się. Drogą wojewódzką nr 538 odbywa się bardzo intensywny ruch samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. Aktualny stan techniczny nawierzchni drogi jak i poboczy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla kierujących i pieszych. Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż każdego dnia ww. drogą uczęszczają dzieci do szkół i są narażone na bezpośrednie niebezpieczeństwo wynikające z nadmiernej prędkości przejeżdżających samochodów oraz ze złego stanu drogi. Dodatkowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowe są drzewa rosnące w skraju drogi. Brak poboczy i bliskość rosnących drzew przyczyniła się do wielu kolizji drogowych i licznych wypadków śmiertelnych. Szczególnie niebezpiecznym miejscem jest skrzyżowanie w miejscowości Mełno, na którym doszło do licznych zdarzeń i wypadków drogowych, w których zginęło 11 osób.
W związku z powyższym bardzo proszę o podjęcie stosownych działań prowadzących do wykonania remontu przedmiotowej drogi, który rozwiąże wieloletni problem dotyczący bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania drogi w zakresie ruchu kołowego i pieszego.

Wójta Gminy Gruta
/-/ Waldemar Kurkowski

Stworzone przez: Gmina Gruta, Mełno dnia: 1 czerwca 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Krzysztof Taczyński Mełno 18 czerwca 2020 r.
Natalia Czajka Mełno 18 czerwca 2020 r.
Paweł Skaliński Mełno 17 czerwca 2020 r.
Krzysztof Dembek Orle 17 czerwca 2020 r.
Paulina Sikora-Dembek Mełno 16 czerwca 2020 r.
Sławomir Janowski Mełno 16 czerwca 2020 r.
Konrad Jasinski Łasin 16 czerwca 2020 r.
Malwina Taczyńska Mełno 16 czerwca 2020 r.
Jacek Grzywacz Melno 15 czerwca 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 14 czerwca 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 117 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.