Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Zielona Góra 21.06.2014

Szanowny Pan
Janusz Kubicki

Prezydent Miasta Zielona Góra

---------------------------

My, wszyscy niżej podpisani młodzi zielonogórzanie zwracamy się do władz Miasta Zielona Góra o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra. Wiarę w pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i zrealizowanie tego jakże ważnego dla samorządności młodzieżowej i budowania świadomości obywatelskiej zielonogórzan projektu umacniamy na podstawie art. 5b Ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym, znowelizowanej Europejskiej Karty uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, Konwencji Praw Dziecka, w szczególności art. 12, Aktu powołującego Młodzieżową Inicjatywę Powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra oraz Deklaracji o współpracy pomiędzy inicjatorami powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra a Młodzieżową Radą Miasta Stołecznego Warszawy.

Apelujemy o to, by ew. powołanie MRMZG było owocem odpowiednio długich i licznych konsultacji społecznych z jak największym gronem młodych zielonogórzan, a jego umocowanie prawne było dopracowane i jak najrzetelniej przemyślane. Nie zależy nam na jak najwcześniejszym powołaniu Rady, lecz jej jak najlepszym przygotowaniu i powołaniu w momencie sfinalizowania konsultacji i przyjęciu przez młodzież projektu dokumentu, który miałby powołać MRMZG. Bo to właśnie młodzież zasiadałaby w Radzie i to jej musi odpowiadać Statut.

Prosimy również, by przygotować profesjonalny plan utworzenia rady o charakterze konsultacyjnym. Począwszy od zbadania opinii młodzieży na temat ew. powstania Młodzieżowej Rady Miasta, przez konsultacje społeczne, kończąc na dokumencie odpowiadającemu większości z Nas. Zależy nam też, by podczas tworzenia Młodzieżowej Rady Miasta zasięgnięto opinii różnych instytutów, czy organizacji społecznych zajmujących się tematem samorządności młodzieżowej oraz już istniejących Młodzieżowych Rad Miast, Gmin, Powiatów i Województw, szczególnie w sprawie ordynacji wyborczej i budżetu Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra, które są głównymi tematami debaty nad sensem i możliwościami Młodzieżowej Rady Miasta.

Chcemy też, aby pomysł powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zielona Góra nie był wykorzystywany politycznie i aby nie stał się kiełbasą wyborczą dla samorządowców Miasta Zielona Góra, o której szybko zapomną po zbliżających się wielkimi krokami wyborach.

Z poważaniem,
Młodzi Mieszkańcy Zielonej Góry

Stworzone przez: Paweł Skibiński, Zielona Góra dnia: 9 czerwca 2014 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Marcin Kukuć Zielona Góra 28 sierpnia 2014 r.
Iwona Stolarczyk Zielona Góra 12 sierpnia 2014 r.
Paulina Haraś Zielona Góra 11 sierpnia 2014 r.
Karolina Przybyła Zielona Góra 2 sierpnia 2014 r.
Klaudia Topór Zielona Góra 20 lipca 2014 r.
Anna Domagała Zielona Góra 13 lipca 2014 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 lipca 2014 r.
Damian Zielona Góra 12 lipca 2014 r.
Marta Kwaśna Zielona Góra 10 lipca 2014 r.
Anna Opalińska Zielona Góra 10 lipca 2014 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 64 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.