Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Mieszkańcy Miasta Tychy Tychy marzec/kwiecień/maj 2015

Sz.P.
Andrzej Dziuba
Prezydent Miasta Tychy

Szanowny Panie Prezydencie!

Od paru lat tyszanie w poszukiwaniu pomocy medycznej dla swoich dzieci zmuszeni są do podróżowania po różnych miastach województwa Śląskiego, z czego najwięcej wyjazdów jest do szpitala w Katowicach – Ligocie. Miasto Tychy aspiruje do bycia miastem nowoczesnym i bezpiecznym. Dla nas bezpieczeństwem jest w pierwszej kolejności zapewnienie opieki medycznej dla jego najmłodszych mieszkańców. Dlatego prosimy o podjęcie skutecznych działań z Pana strony, celem uruchomienia oddziału urazowego i rehabilitacyjnego dla dzieci w tyskim szpitalu. My niżej podpisani, wyrażamy nadzieję że zrozumie Pan wagę i znaczenie naszego postulatu, który ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki medycznej na terenie miasta Tychy. Prawie roku temu Miasto Tychy stało się współwłaścicielem dawnego szpitala wojewódzkiego, teraz czas na kolejne kroki samorządu których celem będzie zapewnienie kompleksowej opieki medycznej dla naszych dzieci.
Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Miasta Tychy

Stworzone przez: Jakub Chełstowski, Tychy dnia: 30 marca 2015 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Anna Kuźniacka Szczecin 3 maja 2016 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 listopada 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 czerwca 2015 r.
Ewelina Faron-Maj Tychy 10 czerwca 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 czerwca 2015 r.
Magdalena Kasprzak Tychy 10 czerwca 2015 r.
Anna Michałków Tychy 9 czerwca 2015 r.
Monika Rozyk Tychy 4 czerwca 2015 r.
Janetta Malinowska Tychy 30 maja 2015 r.
Maciej Rasiński Tychy 27 maja 2015 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 733 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.