Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” w Warszawie, ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa


   Jako mieszkańcy miasta Mława, a w szczególności dzielnicy Wólka, na której znajduje Innowacyjny Dworzec  Systemowy, a w nim  kasa biletowa  Kolei Mazowieckich, zwracamy do władz Państwa spółki  o utrzymanie kasy biletowej na Dworcu Mława - Wólka .
    Pragniemy podkreślić, że biletowa kasa, od niepamiętnych czasów istniała na Wólce i stanowi ona pewnego rodzaju okno na świat, umożliwiając zakup i przemieszczanie się mieszkańców naszego miasta i nie tylko w inne regiony naszego kraju.
   Ponadto należy podkreślić , że na stacji, że oprócz pociągów Kolei Mazowieckich zatrzymują się również pociągi dalekobieżne innych spółek .
  Na uwagę zasługuje również fakt, że biletomaty, w których można dokonać zakupu biletu na pociągi, niestety większości mają awarie lub jest problem z przyjmowaniem płatności.
Kolejnym argumentem przemawiającym za utrzymaniem kasy biletowej na Wólce jest posiadanie przez IDS tablicy  tyflograficznej i ścieżki prowadzącej ułatwiającej komunikację w obrębie obiektu osobom niewidomym i niedowidzącym. Z tych właśnie rozwiązań i udogodnień korzystają osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności.
  Ze stacji na Wólce i kasy biletowej korzysta też mnóstwo mieszkańców Mławy i nie tylko, codziennie dojeżdżających do swoich miejsc pracy w : Ciechanowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Warszawie.
Zatem zlikwidowanie kasy biletowej na Dworcu Mława-Wólka, byłoby ogromnym ciosem dla mieszkańców i całej dzielnicy oraz osób dojeżdżających z innych miejscowości  i korzystających z usług kasy biletowej na Dworcu Mława - Wólka.
  Innym, ale także mocnym argumentem  jest fakt bezpośredniego połączenia peronów z dworcem i kasą biletową na Wólce, czego brak można stwierdzić na stacji Mława Miasto.
Na stacji Mława Miasto istnieje też problem z nieustannie psującymi się windami i uwięzionymi w nich ludźmi. Lokalna prasa wielokrotnie pisała o tym problemie.


Dlatego, tak jak na wstępie prosimy władze spółki  „Koleje Mazowieckie – KM o pozytywne rozpatrzenie  naszej petycji i utrzymanie  kasy biletowej na Dworcu Mława-Wólka


Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Miasta Mława

Stworzone przez: Kamil Przybyszewski, Mława dnia: 11 grudnia 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Aleksandra Tomaszewska Mława 17 grudnia 2021 r.
Małgorzata Szwajca Stupsk Mazowiecki 17 grudnia 2021 r.
Katarzyna Eppa Mława 17 grudnia 2021 r.
Magdalena Więcławska Mława 17 grudnia 2021 r.
Małgorzata Szal Mława 16 grudnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 14 grudnia 2021 r.
Małgorzata Zielińska Mława 14 grudnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 14 grudnia 2021 r.
Julia Kumińska Mławq 14 grudnia 2021 r.
Maciej Jankowski Mława 14 grudnia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 41 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.