Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
W imieniu sowim oraz mieszkańców Sołectwa Małkinia Górna I zwracam się z prośbą do Pani Wójt o podjęcie skoordynowanych działań wraz z zarządcą i właścicielem drogi o postawienie wiaty przystankowej przy ulicy Ostrowskiej w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. Przez wiele lat sprawa wiaty nie może doczekać się szczęśliwego zakończenia, kilkukrotnie zmieniana była organizacja przystanków przy ul. Ostrowskiej bez żadnych konsultacji z mieszkańcami, a sama organizacja przystanków jest nieprzemyślana i bardzo niebezpieczna dla osób z nich korzystających. Osoby jadące z Ostrowi Mazowieckiej wysiadają do przydrożnego rowu i wzdłuż niego muszą pokonać około 300 metrów po bardzo ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 627 do najbliższego przejścia dla pieszych
i chodnika. Bardzo często dochodziło do niebezpiecznych sytuacji gdyż osoby jadące w kierunku Ostrowi chcąc schronić się przed złymi warunkami atmosferycznymi musiały schronić się pod nieistniejącą już wiatą i w ostatniej chwili przebiegać przez ulicę w miejscu niedozwolonym aby zdążyć do autobusu.
Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz minimum komfortu dla osób korzystających z przystanków wnoszę o podjęcie stanowczych działa w celu poprawy bezpieczeństwa wokół ww. przystanków zarówno w kierunku z i do Ostrowi Mazowieckiej, poprzez dobudowanie brakującego fragmentu chodnika od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 694 oraz 627 do przystanku autobusowego oraz postawienie wiaty przystankowej w kierunku Ostowi Mazowieckiej.

Stworzone przez: Marcin Zawistowski, Małkinia Górna dnia: 2 marca 2016 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 19 maja 2016 r.
Maciej Radomski Małkinia Górna 22 marca 2016 r.
Kinga Małkinia Górna 22 marca 2016 r.
Monika Wrzosek Malkinia 4 marca 2016 r.
Anna Przywoźna Małkinia Górna 2 marca 2016 r.
Bartosz Lipka Małkinia Górna 2 marca 2016 r.
Monika Borowa Małkinia 2 marca 2016 r.
Aleksandra Paszkiewicz Malkini Górna 2 marca 2016 r.
Patrycja Robak Małkinia 2 marca 2016 r.
Danuta Krupa Małkinia Górna 2 marca 2016 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 11 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.