Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do Zarządu Fundacji JiM

Uruchomiona niedawno kampania Fundacji JiM, prowadzona pod hasłem „Autyzm. Odmień moją historię”, dotyka ważnych i rzadko poruszanych w przestrzeni publicznej tematów. Należą do nich zdrowie psychiczne osób autystycznych, ich sytuacja w instytucjach socjalnych czy trudność w dostępie do diagnozy spektrum autyzmu, a tym samym do odpowiedniego wsparcia. Chcemy jednak zwrócić Państwa uwagę na kilka niebezpieczeństw związanych z treścią i formą tej kampanii – dostrzegamy w niej budowanie nadmiernie uproszczonego, niekorzystnego wizerunku osób w spektrum autyzmu oraz stosowanie nieodpowiedzialnych, potencjalnie niebezpiecznych strategii fundraisingowych.


BUDOWANIE NIEKORZYSTNEGO WIZERUNKU OSOBY W SPEKTRUM I TEGO KONSEKWENCJE

„Kubuś ma 5 lat i czeka na diagnozę. Ania, jeśli trafi do zamkniętego zakładu, może tam szybko umrzeć. Krzysiek myśli o samobójstwie.
Kubuś, Ania i Krzysiek mają autyzm.”
(główny przekaz kampanii)

Kampania przedstawia osoby w spektrum autyzmu jako permanentnie zmagające się ze sobą i zaburzeniami psychicznymi, będące wyłącznie biernymi odbiorcami wsparcia, niezdolne do samodzielnego poradzenia sobie z wyzwaniami życiowymi czy poproszenia o pomoc. Osoby w spektrum, tak jak wszyscy ludzie, potrafią cieszyć się życiem, pełnić z powodzeniem różne role społeczne oraz realizować się zawodowo – zgodnie ze swoim potencjałem i predyspozycjami. Budowanie jednowymiarowego obrazu osoby w spektrum jako niesamodzielnej i zaburzonej prowadzi do stygmatyzacji, umacniania istniejących stereotypów, a w konsekwencji do wzrostu uprzedzeń i dyskryminacji osób autystycznych. To z kolei jest jedną z głównych przyczyn kryzysów zdrowia psychicznego wśród osób w spektrum.

Tego typu treści wpływają negatywnie na różne obszary życia osób w spektrum autyzmu. Umacnianie wyżej wspomnianego stereotypu może wywoływać silny lęk przed diagnozą lub próby „pozbycia się autyzmu”. Może również tworzyć przeświadczenie, że osoba z autyzmem nie zdoła wywiązać się z obowiązków zawodowych czy być w relacji partnerskiej i w konsekwencji ograniczać jej możliwości znalezienia pracy czy założenia rodziny.

Kampania wzmacnia również negatywne stereotypy dotyczące instytucji pomocowych i opieki zdrowotnej, przedstawiając je jako bezpośrednie zagrożenie życia, nie rozwiązując jednocześnie żadnego z realnie istniejących w nich problemów. Opiekunowie i bliscy osób niesamodzielnych konsekwentnie dążą do stworzenia swoim dzieciom możliwości zamieszkania w mieszkaniach chronionych oraz domach, które umożliwią im godne i bezpieczne funkcjonowanie w dorosłości lub gdy ich opiekunów zabraknie. Docierają do nas niepokojące sygnały, że przekaz kampanii powoduje zwiększenie lęku i nasilenie obaw o przyszłość bliskich, dzieci, przyjaciół.


BRAK ODPOWIEDZIALNYCH STANDARDÓW ETYCZNYCH PRZY TWORZENIU PRZEKAZU MEDIALNEGO

Chcesz pominąć reklamę? - słyszymy głos Krzysia - Pokażę Ci co może się ze mną wtedy stać: na ekranie widzimy…. nagrobek! (początek jednego z filmów promujących zbiórkę)

Przekaz Państwa kampanii został oparty na emocjonalnym szantażu, który można zawrzeć w słowach „jeśli nie wpłacisz pieniędzy, to Krzyś umrze”. Wykorzystanie poważnych problemów w celach fundraisingowych oraz ukrywanie rzeczywistego celu kampanii, jakim jest zbiórka pieniędzy, pod pod pretekstem kampanii społecznej, wywołuje nasz stanowczy sprzeciw.

Nieodpowiedzialne mówienie o samobójstwie lub depresji może pogarszać stan osób w kryzysie psychicznym i pogłębiać tendencje suicydalne. Temat depresji u osób w spektrum autyzmu jest ważny i wymaga uwagi, jednak edukacja w tym obszarze nie może ograniczać się jedynie do pokazania tego, że taki problem w ogóle istnieje. Powinna łączyć się z informacją, na co zwracać uwagę i co zrobić, jeśli zaobserwujesz u siebie lub swoich bliskich objawy depresji. Konieczne jest również podanie konkretnych numerów telefonów, adresów e-mail, nazw instytucji, w których można szybko uzyskać pomoc.

Szczególnie niebezpieczne wydaje nam się ścisłe połączenie takich tematów jak prośba o wsparcie finansowe i samobójstwo. Osoby w spektrum autyzmu są grupą szczególnie zagrożoną ubóstwem, często żyją w niedostatku. Wynika to między innymi z tego, że często mają problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracy, co pozbawia je stabilnego źródła dochodów umożliwiającego samodzielne utrzymywanie się i życie na godnym poziomie. Wielu autystycznych ludzi pozostaje w związku z tym w zależności finansowej od rodziny. Przekaz kampanii z łatwością może zostać przez te osoby uproszczony do zależności: “brakuje mi pieniędzy = bez nich sobie nie poradzę, nic nie może mi pomóc, jedynym wyjściem jest samobójstwo"

Zauważamy również, że w naszym odczuciu kampania nie jest kampanią społeczną o charakterze edukacyjnym. Jest kampanią fundraisingową, a więc zorientowaną na zbieranie funduszy. Przekaz, który Państwo tworzycie jest nieodpowiedzialny i wykracza poza standardy etyczne, których oczekujemy od organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz poprawy jakości życia osób w spektrum autyzmu i ich rodzin.


DO CZEGO WZYWAMY
W związku z opisaną powyżej szkodliwością kampanii apelujemy o
(1) natychmiastowe wstrzymanie prowadzenia kampanii w takiej formie i usunięcie z niej szkodliwych treści oraz
(2) opublikowanie treści, które pozwolą zobaczyć osoby w spektrum autyzmu w innym świetle.


O NAS
Są w naszym gronie osoby w spektrum autyzmu, w różnym wieku, z różnym potencjałem, są rodzice osób autystycznych, specjaliści, którzy zawodowo zajmują się diagnozą i terapią osób w spektrum autyzmu oraz wsparciem systemowym i naukowcy, którzy zajmują się autyzmem w pracy naukowo-dydaktycznej.

Od wielu lat staramy się tworzyć pozytywny obraz osób w spektrum autyzmu, przez pryzmat zalet i korzyści, a nie wyłącznie braków, dążąc do inkluzji grupy tak bardzo narażonej na wykluczenie społeczne. Reklamy stosujące szantaż emocjonalny i epatujące negatywnymi obrazami dla pozyskania środków są dla nas, jako społeczności łączącej osoby w spektrum, rodziny, specjalistów i sojuszników, nie do zaakceptowania.

Nie zgadzamy się na używanie nadmiernie upraszczających obrazów, przepełnionych lękiem i smutkiem, wywołujących u odbiorców wrażenie, że istnieje znak równości między autyzmem a ryzykiem śmierci.


Podpisali:
1. Anita Angielczyk, Psycholog na spektrum
2. Barbara Barteczka-Eckert - Gabinety Aspeckt, Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Oddział Dzienny Diagnostyczno-Terapeutyczny w Zalasewie
3. Antoni Bohdanowicz, blog JAsperger, osoba w spektrum
4. Ewa Dobiała - Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie, Fundacja Prodeste filia Leszno, Institutum Investigationis Scovorodianum przy Autism Team
5. Jacek Dobiała - lekarz, specjalista neurolog, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym w Lesznie, Fundacja Prodeste filia Leszno
6. Anna Duniewicz, inicjatywa obywatelska Chcemy Całego Życia!
7. Ewa Furgał, Fundacja Dziewczyny w Spektrum
8. Jan Gawroński Klub Świadomej Młodzieży Fundacja Autism Team
9. Michał Tadeusz Handzel Institutum Investigationis Scovorodianum przy Fundacji Autism Team, specjalista w zakresie wsparcia terapeutycznego osób w spektrum autyzmu.
10. Agnieszka Kossowska, Prezeska Fundacji Rozwoju Edukacji Empatycznej
11. Sylwia Kowalska Fundacja Autism Team, Inicjatywa Obywatelska Chcemy Całego Życia!
12. Sabina Pawlik, Institutum Investigationis Scovorodianum przy Fundacji Autism Team
13. Izabela Piotrowska, Ośrodek Terapii Neurorozwojowej “Poczuj Sam”, neurologopedka, oligofrenopedagożka, Fundacja Autism Team, Institutum Investigationis Scovorodianum
14. Mateusz Płatos, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych “Mary i Max”
15. Tomasz Popiel Fundacja Pomerdało mi się, oligofrenopedagog, terapeuta SI.
16. Aleksandra Rumińska, Institutum Investigationis Scovorodianum przy Fundacji Autism Team, Jasna Strona Spektrum
17. Marek Stankiewicz, Autistic Snapshots (AspiPhotography), Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, Prodeste, Jasna Strona Spektrum
18. Agnieszka Warszawa, Fundacja Autism Team, Institutum Investigationis Scovorodianum, Phi.
19. Kinga Wojaczek, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Innowacji Społecznych “Mary i Max”, psycholożka
20. Małgorzata Wokacz- Zaborowska Inicjatywa Obywatelska Chcemy Całego Życia!
21. Emil Zaremba, autystyczna osoba samorzecznicza

Kontakt: niebezpieczna.kampania@gmail.com

Stworzone przez: Niebezpieczna Kampania, Warszawa dnia: 16 lutego 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Tenerowicz Warszawa 30 sierpnia 2021 r.
Ewa Mackiewicz Kraków 24 sierpnia 2021 r.
Klaudia Lewandowska Warszawa 17 sierpnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 sierpnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 24 lipca 2021 r.
Monika Kubieniec Kraków 21 lipca 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 12 lipca 2021 r.
Diana Fortuna Pilzno 5 lipca 2021 r.
Aleksandra Brzezińska Warszawa 4 lipca 2021 r.
Ola Wesołowska Warszawa 1 lipca 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 539 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.