Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
W związku z powyższym kategorycznie sprzeciwiamy się lokalizacji dodatkowych obiektów związanych z gospodarką śmieciami w tym obszarze. Ponadto nadmieniam, że początkowo wysypisko miało być dedykowane jedynie odpadom z okolicy gminy, a mieszkańcy w związku z powyższym mieli mieć preferencyjne stawki dla wywozu śmieci. Nic takiego nie ma miejsca. Odpady przyjeżdżają tu z całej Polski, a fundusz marszałkowski lokowany jest poza gminę. Ponadto mieszkańcy domagają się wykonania ogrodzenia wzdłuż śmieciowiska oraz zadrzewienia - zgodnie z obietnicą Pana Prezesa Roberta Malinowskiego.
Zwracamy się do Rady Gminy Poczesna, Pani Przewodniczącej Iwony Choła, do Pana Wójta Krzysztofa Ujmy o przystąpienie do zmiany studium i planów zagospodarowania przestrzennego, w taki sposób aby nie było możliwości jakiejkolwiek rozbudowy wysypiska, jak również stworzenia sortowni odpadów komunalnych i produkcji paliw RDF. Składamy wniosek o wygaszanie istniejącego wysypiska i rekultywację terenu.
Brak podjętych działań przez Radę Gminy Poczesna i Pana Wójta będzie powodować bardzo duże i nieodwracalne następstwa nie tylko dla obecnych mieszkańców, ale również przyszłych pokoleń związanych ze zdrowiem jak i środowiskiem naturalnym. Dodatkowo przez wysypisko nieruchomości położone w pobliżu tracą na wartości, a nikt nie przewiduje żadnego zadośćuczynienia.

Stworzone przez: Dorota Woźniakowska, Wrzosowa dnia: 26 lipca 2021 r.


Ostatnie 5 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 23 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 6 sierpnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 6 sierpnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 sierpnia 2021 r.
Dorota Woźniakowska Wrzosowa 26 lipca 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 5 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.