Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
My niżej podpisani mieszkańcy Gminy Gniew, zwracamy się do władz Miasta i Gminy Gniew o zachowanie wysokości opłat za wywóz śmieci komunalnych na obecnym poziomie. Planowana podwyżka wpłynie negatywnie na i tak złą sytuację finansową rodzin i przyczyni się do jeszcze większej ilości dzikich wysypisk śmieci, których w ostatnim roku drastycznie przybywa. Zachowanie stawki za wywóz śmieci jest możliwe, przy jednoczesnym uruchomieniu działań uskuteczniających windykację i składanie deklaracji przez rodziny, które jeszcze tego nie dokonały. Obecnie to Ci co płacą, płacić muszą za tych, co z obowiązku złożenia deklaracji się nie wywiązali. Nasze postulaty dotyczą również:

1. Przeprowadzenia przetargu na obsługę PSZOK, co przyczynić się może do obniżenia kosztów jego funkcjonowania.

2. Wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych.

3. Powrót do pojemników 240 l. Obecne 120 l przeznaczone na zbiórkę selektywną są zdecydowanie za małe.
4. Wprowadzenie odbioru odpadów zmieszanych z terenu indywidualnych posesji raz w tygodniu, gdyż odbiór raz na 2 tygodnie jest niebezpieczny ze względów sanitarnych.
5. Mycie pojemników raz w roku, w ramach niedopełnienia obowiązku zapisanego w umowie w roku ubiegłym.

Stworzone przez: Grzegorz Wasielewski, Gniew dnia: 18 kwietnia 2015 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Natalia Mol Bydgoszcz 29 września 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 marca 2017 r.
Anna Kuźniacka Szczecin 3 maja 2016 r.
Maciej Ciężkowski Kutno 23 maja 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 28 kwietnia 2015 r.
Barbara Ohryzko Gniew 26 kwietnia 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 kwietnia 2015 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 kwietnia 2015 r.
Dorota Hinz Tymawa 25 kwietnia 2015 r.
Piotr Guz Gniew 25 kwietnia 2015 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 91 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.