Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
W projekcie ustawy z dnia 27 września 2016 r. (https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290402/12381484/12381485/dokument247188.pdf) Ministerstwo Zdrowia proponuje sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia, z punktu widzenia diagnostów laboratoryjnych, co najmniej niesprawiedliwy.

Jako diagności laboratoryjni uważamy, iż wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla diagnosty laboratoryjnego powinna być taka sama jak wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego lekarza. Opieka nad pacjentem wymaga współpracy wielu zawodów medycznych o wysokich kwalifikacjach.Zawód diagnosty laboratoryjnego wykonują osoby po ukończonych 5-cio letnich magisterskich studiach medycznych opartych na standardach kształcenia.

Badania laboratoryjne stanowią integralną i niezbędną część procedur medycznych, zapewniają 80% obiektywnych danych o stanie pacjenta oraz wpływają na 70% podejmowanych decyzji lekarskich. Medycyna laboratoryjna jest jednym z głównych elementów systemu ochrony zdrowia, jest zintegrowana z wieloma decyzjami klinicznymi zapewniając lekarzom, pielęgniarkom oraz pozostałej kadrze medycznej często kluczowe informacje do zapobiegania, diagnozy, leczenia oraz kontroli nad chorobami. Diagnosta laboratoryjny jest przygotowany merytorycznie do współpracy z lekarzem w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta. Ponadto zaznaczamy,
iż diagnosta laboratoryjny ponosi wszelkie koszty swojego kształcenia podyplomowego i uzyskiwania tytułu specjalisty. Odpowiednie wynagrodzenie diagnostów laboratoryjnych będzie procentowało możliwością zapewnienia polskim pacjentom opieki kadry medycznej o najwyższych kwalifikacjach i dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej na optymalnym poziomie.

My, niżej podpisani, apelujemy o podjęcie przez ministra właściwego do spraw zdrowia wszelkich działań na rzecz poprawy sytuacji diagnostów laboratoryjnych w zakresie wynagrodzenia minimalnego i zlikwidowania obecnie proponowanej rażącej dysproporcji.

Stworzone przez: Wojciech Zabłocki, Warszawa dnia: 13 października 2016 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 10 października 2019 r.
Beata Kuziak Gołdap 8 listopada 2018 r.
Ewa Mońka Recz 9 października 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 18 lutego 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 listopada 2017 r.
Sandra Filipowska Sosnowiec 3 listopada 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 3 listopada 2017 r.
Katarzyna Kmiecik Jasło 3 listopada 2017 r.
Aleksandra Kaczmarek Łódź 14 lipca 2017 r.
Użytkownik ukrył dane... 25 maja 2017 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 3573 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.