Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
W Kacprowie, koło Grajewa jest planowana hodowla przemysłowa ponad 3 milionów kurcząt. Nadal jest czas na działanie!

Projekt fermy drobiu powstał z inicjatywy Euro-Bud z Grajewa. Firma planuje zainstalowanie 7 kurników w miejscowości Kacprowo, co więcej równolegle jest procedowana jeszcze jedna taka inwestycje tego samego inwestora w Szymanach.

W Kacprowie będzie kończyć życie w sumie ponad 3 miliony kurczaków rocznie. Warunki ich przetrzymywania są przerażające:
• W jednym kurniku będzie przebywać jednorazowo prawie 45 000 kurcząt; 1 m2 stanowi powierzchnię do życia aż dla 17 kurcząt czyli na 1 kurczę przypada powierzchnia nie większa niż karta papieru A4! .
• Od pierwszego do ostatniego dnia ich życia zwierzęta nigdy nie ujrzą światła dziennego!
• Całe życie spędzą na nagiej betonowej podłodze, w pomieszczeniu bez okien, 24 godziny w sztucznym świetle;
• Produkcja odpadów (tak w raporcie nazywa się upadki zwierząt) została podana na poziomie ponad 425 zgonów kurcząt dziennie (5% produkcji) czyli co 10 min. będą ginęły niemalże 3 kurczęta!
Te warunki przetrzymywania nie uwzględniają prawdziwego dobrostanu zwierząt!

Przemysłowa hodowla drobiu to de facto fabryka, w której zwierzęta pozostają przez 42 dni w zamknięciu na tucz. W tym czasie ściółka pozostanie niezmieniona. Zapach amoniaku (emanujący z odchodów) szybko stanie się nie do zniesienia. Repelenty owadobójcze rozpylane w powietrzu też nie są bez szkody dla zdrowia zwierząt. Z czasem pojawiają się zmiany skórne u zwierząt.
Wiele z kurcząt umrze z powodu problemów z sercem, ponieważ będą one miały „nadwagę” - zbyt szybko osiągną wagę ubojową. Pierś rośnie, ale nie struktura serca i płuc czy łapy.
Bez ruchu i wolnej przestrzeni zwierzęta będą cierpieć z powodu problemów z poruszaniem się. Niektóre nie będą mogły dotrzeć do karmników: umrą z głodu i pragnienia.
150 000 kur będzie umierać każdego roku: chorych, zdeptanych, głodnych!

Na to należy nałożyć problemy środowiskowe, które powstają przy realizacji i funkcjonowaniu takiej inwestycji, a które są dalekie od pomijalności.
Oprócz przetwarzania odpadów hodowlanych i detergentów, środków dezynfekujących i środków owadobójczych, ważnym elementem jest nasilenie transportu: dowóz i odbiór kurczaków, dowóz pasz do napełnienia 14 silosów żywności czy odbiór nieczystości. Działalność ta pozostawi ogromny ślad węglowy dla produkcji mięsa wzmacnianej antybiotykami.
Oczywiście podstawą w karmieniu zwierząt będzie karma komercyjna. Przemysłowa hodowla zawsze wiąże się z szybką produkcją kosztem jakości powstającej żywności. Takie kurczęta są tuczone odpowiednią paszą (na bazie soja modyfikowana genetycznie), codziennością jest stosowanie antybiotyków. Efektem jest produkt spożywczy o niskiej jakości, nie wskazany do spożycia. Obrzeża Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszarów Natura 2000 powinny być wykorzystywane w zrównoważony sposób, lokalne władze powinny stawiać na naturalny potencjał tych terenów i promować inwestycje wspierające i poprawiające jakość życia mieszkańców i przyrody, a nie inwestycje pogarszające komfort życia mieszkańców oraz pogarszające jakość środowiska. Żywność produkowana na tym terenie powinna być oparta o małotowarowe gospodarstwa rolne i stanowić produkt wysokiej jakości z racji niskiego przekształcenia agrocenoz i niskiego stosowania środków chemicznych w rolnictwie.

Stworzone przez: Lidia Kostrzewska, Ruda dnia: 28 lipca 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 9 września 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 11 sierpnia 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 sierpnia 2020 r.
Karolina Skibniewska Grajewo 8 sierpnia 2020 r.
Łucja Danowska Ełk 7 sierpnia 2020 r.
Magdalena Rajgród 7 sierpnia 2020 r.
Kamila Kostrzewska Ruda 7 sierpnia 2020 r.
Mariusz Grajewo 7 sierpnia 2020 r.
Adam Pawelski Grajewo 7 sierpnia 2020 r.
Piotr Zyskowski Rajgród 7 sierpnia 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 133 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.