Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Minister Finansów
Warszawa

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w działaniach mających na celu wprowadzenie w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) takiej organizacji obsługi interesantów, że obsługa ta trwałaby krócej, niż otwarte są poszczególne urzędy (z wyłączeniem jednego dnia roboczego w tygodniu, kiedy to rozkład i wymiar czasu pracy pracowników ustalany byłby w taki sposób, aby obsługa interesantów odbywała się w godzinach między 800 a 1800).

Jak wynika z informacji przekazanej przez Kierownictwo KAS na posiedzeniu Podzespołu RDS ds. KAS, zarówno Ministerstwo Finansów, jak i poszczególni Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej, pozytywnie oceniają taki sposób obsługi interesanta, w którym czas obsługi jest krótszy, niż czas pracy urzędów – umożliwiając przez to przygotowanie stanowisk pracy oraz wykonanie innych istotnych czynności służbowych niezbędnych do realizacji bieżących zadań. Intensywna informatyzacja administracji rządowej spowodowała, że coraz więcej spraw załatwianych jest przez obywateli w formie elektronicznej. Powoduje to z jednej strony zmniejszenie liczby osób, które muszą załatwiać sprawy osobiście w urzędach, ale z drugiej strony coraz bardziej intensywne i czasochłonne obowiązki urzędników przy obsłudze systemów informatycznych – na co zwracają od dłuższego czasu uwagę osoby zatrudnione w KAS.

Już teraz w centralnej i terenowej administracji publicznej w większości podmiotów obsługujących klientów zewnętrznych, czas przyjmowania interesantów jest krótszy od czasu pracy zatrudnionych tam pracowników (urzędy wojewódzkie, urzędy gmin, ZUS, GUS, urzędy pracy, państwowe agencje i inspekcje, itd.). Dotyczy to także podmiotów gospodarczych spoza administracji publicznej – na przykład banków. Jest to już w zasadzie normą – niestety, nie w KAS.

Nie ma żadnych przeszkód prawnych, merytorycznych i organizacyjnych, aby również w KAS obsługa interesantów odbywała się w taki sposób, że jej początek następowałby po 30-60 minutach od otwarcia urzędów, natomiast koniec 30-60 minut przed ich zamknięciem (pozwoliłoby to na zakończenie czynności obsługi klientów jeszcze w czasie działania urzędów oraz na wykonanie innych czynności służbowych, które dla sprawności działania systemu są niezbędne).

Organizacja pracy administracji podległej Ministrowi Finansów zmienia się, z uwagi na coraz więcej czynności wykonywanych bez konieczności bezpośredniego kontaktu z podatnikami. Powoduje to jednak potrzebę wprowadzenia odpowiednich zmian organizacyjnych na poziomie zakładów pracy, w tym dotyczących bieżącej obsługi interesantów, również z tych względów, o których napisaliśmy wyżej.

Mając to na uwadze wnosimy, jak na wstępie.


Rada Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej
NSZZ „Solidarność”


Warszawa, 2019-10-15

Stworzone przez: Tomasz Ludwiński, Radom dnia: 15 października 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 30 grudnia 2019 r.
Maciej Markiewicz Zielona Góra 18 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 12 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 11 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 29 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 29 listopada 2019 r.
Tadeusz Kroplewski Charzykowy 27 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 listopada 2019 r.
Edyta Plutecka Wola Więcławska 25 listopada 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 4656 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.