Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Do wiadomości:
Pan Grzegorz Kuca
Burmistrz Dzielnicy Białołęka
ul. Modlińska 197
03-122 Warszawa

Szanowny Panie Dyrektorze,
Jako mieszkańcy Żerania kierujemy do Pana i całego Zarządu Dróg Miejskich apel o poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie ulic Myśliborskiej i Dorodnej. W związku z otwarciem nowej szkoły podstawowej przy ulicy Myśliborskiej, jest modernizowana część ulicy, jednak głównie po przeciwnej stronie niż nowa szkoła. W związku z tym, dzieci idące do szkoły od strony ulic Ku Rzece i Konwaliowej będą musiały 3 lub 4 razy przejść przez ruchliwe i wyjątkowo niebezpieczne ulice, podczas gdy dzięki wybudowaniu chodnika również po przeciwnej stronie ulicy Myśliborskiej w ogóle nie musiałyby przechodzić przez ulice! Skrzyżowanie ulic Dorodnej i Myśliborskiej, jak i same ulice są bardzo niebezpieczne ze względu na ograniczoną widoczność, wąskie chodniki (lub ich całkowity brak) i przekraczanie prędkości przez kierowców. Równie niebezpieczna jest droga do przedszkola przy ul. Myśliborskiej, gdzie również brakuje chodnika po jego stronie. W związku z powyższym oraz z faktem, iż ZDM wystąpił o przyznanie finansowania na modernizację ulicy Myśliborskiej wyłącznie do skrzyżowania z Dorodną, wnioskujemy o:
1) Pozyskanie pod budowę chodnika - we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka - koniecznych fragmentów działek: 15, 14, 2, 1/9, 5/8, 5/9 z obrębu 40634 i 102/1, 102/2, 102/3, 100/1, 109/1 z obrębu 40631 lub sąsiednich (jeżeli będzie to konieczne).
2) Budowa ciągłego i zgodnego z normami pod względem szerokości chodnika wzdłuż ul. Myśliborskiej, na odcinku od wybudowanego przez dewelopera chodnika na działce nr 3/17 z obrębu 40634, do chodnika na działce 108 z obrębu 40631, prowadzącego do przedszkola przy ul. Myśliborskiej. Ze względu na niebezpieczny charakter ul. Myśliborskiej, w newralgicznych miejscach (np. przy skrzyżowaniu z ulicą Dorodną), wzdłuż chodnika powinny zostać ustawione barierki od strony ulicy.
3) Uspokojenie ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Dorodnej i Myśliborskiej oraz na samej ulicy Dorodnej poprzez ustawienie progów wyspowych lub umieszczenie innych elementów uspokajających ruch - przed i za skrzyżowaniem Myśliborska-Dorodna oraz na całej ulicy Dorodnej.
Mając na względzie bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci uczęszczających do szkoły przy ulicy Myśliborskiej, apelujemy o podjęcie - we współpracy z Urzędem Dzielnicy Białołęka - skutecznych działań, które przełożą się na zmodernizowanie infrastruktury w rejonie ulic Myśliborskiej i Dorodnej.

Z poważaniem,
Mieszkańcy

Stworzone przez: Małgorzata Mróz, Warszawa dnia: 7 sierpnia 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 30 grudnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 listopada 2019 r.
Arkadiusz Rogowski Warszawa 13 listopada 2019 r.
Tomasz Adrian Warszawa 13 listopada 2019 r.
Paulina Muraszko Warszawa 13 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 24 października 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 października 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 18 października 2019 r.
Julia Ratajczak-Jeziorska Warszawa 12 października 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 345 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.