Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
My, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej nie zgadzamy się na kłamstwa i oszczerstwa wobec demokratycznie wybranego Marszałka Tomasza Grodzkiego. Dlatego podpisujemy tę petycję, aby wrazić poparcie dla Marszałka i wyrazić sprzeciw wobec kampanii nienawiści prowadzonej przez rządzących i media tzw. "publiczne".

Stworzone przez: Stanisław Kaup, Szczecin dnia: 20 stycznia 2020 r.


Ostatnie 3 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Leszek Kozłowski Szczecin 20 stycznia 2020 r.
Grzegorz Kotuniak Łomża 20 stycznia 2020 r.
Stanisław Kaup Szczecin 20 stycznia 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 3 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.