Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowni Państwo:
Jarosław Kaczyński Prezes Prawa i Sprawiedliwości i Wicepremier,
Zbigniew Ziobro Prokurator Generalny, Jacek Sasin Minister
Aktywów Państwowych, Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Leszek Kiermaszek
Prezes WSA w Gliwicach, Szef AB W płk Krzysztof Wacławek, Prezes GDOŚ Andrzej
Szweda-Lewandowski, Posłowie, Senatorowie i inni.

List otwarty

Bardzo proszę i apeluję o uratowanie ww. bezcennego dziedzictwa narodowego przed
bezprawną i ogromnie szkodliwą całkowitą likwidacją
a tym samym uchronienie Polski przed klęską ekologiczną i społeczną
o ogromnych rozmiarach z miliardowymi stratami oraz o uchronienie władz państwowych i
Polski przed katastrofą wizerunkową.
Poniżej moje pismo zawierające szczegółowe uzasadnienie mojej prośby i apelu.

Z wyrazami szacunku
Stefan Piętka

Treść ww. listu:

Szanowny Pan
Robert Warwas
PosełRP,

Wniosek

Od wielu miesięcy wysyłam do Pana pisma elektroniczne w formie wniosków, próśb,
informacji o ratowanie przed rażąco bezprawną (vide art. 403 i 409 ustawy prawo wodne, art. 4 pkt 27 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, art. 2, 5, 7, 8, 74 i 86 Konstytucji RP, Dyrektywa Wodna i inne) likwidacją przez prywatną spółkę Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław' S.A. w Bukownie na około 30 lat trzech cennych przyrodniczo, ekonomicznie i społecznie rzek: Sztoły, Baby i Białej i około 15 km odcinka Białej Przemszy na odcinku od Dąbrowy Górniczej do Jaworzna. Ta likwidacja jeżeli nie daj Boże do niej dojdzie będzie prawdziwą klęską ekologiczną i społeczną i przyniesie olbrzymie, bezprecedensowe i niepowetowane straty w cennym środowisku tych rzek i w ich otoczeniu w tym śmierć w męczarniach wielu tysięcy zwierząt w tym chronionych: bobrów, głowaczy białopłetwych. Kolejne tysiące utracą miejsca lęgowe oraz pobytu i żerowania. Znikną trzy małe elektrownie wodne istniejące na Białej Przemszy produkujące energię odnawialną wartości wielu milionów złotych rocznie. Utrata około 150 min m3 wody rocznie którą to wodę piją mieszkańcy Jaworzna, Sosnowca, Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej, Łaz, Sławkowa ale także Warszawy i innych miast nadwiślańskich to już daje miliardowe straty dla państwa Polskiego i uderza w bezpieczeństwo powszechne zaopatrzenia w wodę pitną. A utrata 3 małych elektrowni wodnych i niemożność postawienia kilku następnych to znowu w ciągu około 30 lat miliardowe straty.
Jak to jest, że organy Państwa Polskiego takie jak Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie (za akceptacją Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach!) powołane do tego żeby w zgodzie z prawem a zwłaszcza z Konstytucją strzec tego bezcennego i coraz trudniej dostępnego dobra jakim są wody polskie i pilnować interesu narodowego - z rażącym naruszeniem prawa wydają decyzje administracyjne skutkujące klęską ekologiczną i społeczną o ogromnych rozmiarach i wielomiliardowymi stratami - bo tak sobie życzy prywatna spółka i gdzie w tym wszystkim są śląscy i małopolscy wojewodowie, marszałkowie, posłowie i senatorowie i inni których zaznajomiłem z problemem a efektów brak?
Panie Pośle, brak również pożądanych efektów Pana działań w tej sprawie. Wielokrotnie w rozmowach telefonicznych z Dyrektorką Pana biura poselskiego i z Pana współpracownikiem radnym Jerzym Reszke przedstawiałem jak ważne jest uratowanie przed likwidacją ww. rzek i co należy zrobić by to osiągnąć. Przypomnę i ponownie składam Panu kilka wniosków których pilna realizacja jest niezbędna.
1 Pilne powiadomienie pisemne Pana Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
i Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz Premiera Mateusza Morawieckiego o grożącej klęsce w tym wizerunkowej.
2. Pilne wystąpienie do Prokuratora Generalnego o natychmiastowe wstrzymanie wykonania Decyzji Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z dnia 23 12 2020 r. sygn. KRA.9200.13.2020.MM L.dz. 36753/12/2020 w części zezwalającej na całkowite zaprzestanie pompowania wody z obszaru likwidowanego Zakładu Górniczego "Olkusz- Pomorzany" (co skutkuje całkowitą likwidacją ww. rzek) i 2 decyzji - pozwoleń wodnoprawnych wydanych na początku tego roku dla ZGH "Bolesław" S.A. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na pompowanie wód kopalnianych z obszaru kopalni "Olkusz" i "Pomorzany", które również zezwalają na likwidację ww. rzek.
3. Pilne wystąpienie do WSA w Gliwicach z prośbą o pilne zabezpieczenie istnienia ww.
rzek poprzez poparcie mojego Wniosku o takie zabezpieczenie z dnia 05 10 2021 r. złożonego osobiście w tym sądzie w dniu 05 10 2021 r. pod sprawą o sygnaturze III SA/Gl 876/21. Zabezpieczenie ma polegać na pilnym wstrzymaniu wykonania ww. Decyzji CUG w
Krakowie.
Tylko takie działania mogą zapobiec zbliżającej się katastrofie!

Z wyrazami szacunku
Stefan Piętka

Stworzone przez: Stefan Piętka, Bukowno dnia: 17 listopada 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Bozena Gawron Sosnowiec 16 lutego 2022 r.
Ewa Wilhelmi Warszawa 11 lutego 2022 r.
Maria Buczek Warszawa 5 lutego 2022 r.
Justyna Jurkowska Kłaj 2 lutego 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 15 stycznia 2022 r.
Stodulska Urszula Sławków 1 stycznia 2022 r.
Maciej Dobosz Przybysławice 26 grudnia 2021 r.
Dominik Lorek Sławków 25 grudnia 2021 r.
Joanna Stasiak Kraków 24 grudnia 2021 r.
Krystian Samek Nowy Sącz 23 grudnia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 904 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.