Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Siemano!

Jak wiecie staramy się jak możemy, żeby powstało w naszych pięknych lasach legalne miejsce do jazdy na rowerze. Chcemy zgłosić Inicatywę Lokalną, która ma na celu pozyskanie dotacji z miasta oraz wybudowanie w Lesie Arkońskim w okolicy Wieży Quistorpa:

1. Trasy podjazdowej
2. Flow Line
3. Arena Młodego Rowerzysty
4. Pumptrack.

Na powyższe trasy posiadamy wstępny projekt, wycenę oraz ofertę wykonania przez Arka PERINA!. Po rozmowach z ZUK, nasz pomysł został oceniony pozytywnie. Mamy gotowy wniosek a teraz potrzebujemy tylko WASZYCH PODPISÓW!

Więc do dzieła! Podpisz! Podaj dalej! Udostępnij! Poproś Mamę, Tatę znajomego o podpis!

NIECH WIEŚĆ SIĘ NIESIE BO BETONOWYM LESIE!

WIEMY ŻE MOŻNA NA WAS LICZYĆ!

Petycja jest kierowana do wszystkich mieszkańcow miasta Szczecin!

*Oświadczenie:
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Szczecin, w
celu rozpatrzenia wniosku o realizację inicjatywy lokalnej, w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.
a) Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.pl.
b) Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin, dane kontaktowe: e-mail: iod@um.szczecin.pl, tel. 914245702.
c) Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych dotyczących przeprowadzenia Inicjatywy lokalnej.
d) Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
e) Dane będą przetwarzane w zbiorze wniosków składanych w ramach Inicjatywy lokalnej.
f) Właściciel danych osobowych ma prawo dostępu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
h) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jej brak uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.
i) Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
j) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Stworzone przez: Przemysław Matuszyk, Szczecin dnia: 1 września 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 27 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 27 września 2021 r.
Krzysztof Hein Mierzyn 26 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 września 2021 r.
Bogusława J.krause Rurzyca 26 września 2021 r.
Filip Baranowski Szczecin 26 września 2021 r.
Damian Kazienko Szczecin 26 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 września 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 26 września 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 1243 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.