Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
W nawiązaniu do informacji Wodociągów Chrzanowskich z 5 listopada 2020 roku o planowanej podwyżce opłat za odbiór ścieków domagamy się, co następuje:

1. Natychmiastowej dymisji z funkcji prezesa Zarządu spółki pana Tadeusza Arkita. Był on również jednym z głównych autorów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Według Bernarda Skiby ustawę powinno się napisać od nowa, a rząd tylko poprawił ją po poprzednikach, nie zmieniając praktycznie jej wad. (cytat za: https://businessinsider.com.pl/firmy/ceny-wywozu-smieci-drozeja-dwukrotnie-berlin-tanszy-od-warszawy-i-poznania/99vcfhg ).Słowa te wypowiedziane przez eksperta rynku śmieciowego dowodzą, że już w projekcie pierwotnym ustawy zawarte były błędne założenia, w których obecne władze centralne dokonały tylko nieistotnych poprawek.
2. Uważamy, że inwestycja Orlenu we własną oczyszczalnię ścieków była znana władzom spółki z wyprzedzeniem. W związku z tym należało podobny ubytek dochodów zaplanować wcześniej i przedyskutować z mieszkańcami.
3. Żądamy zorganizowania telekonferencji z mieszkańcami trzech gmin tworzących spółkę, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić bezpośrednio swoje opinie na temat podwyżki i funkcjonowania wodociągów, a Spółka wytłumaczy się przed mieszkańcami, a nie władzami Związku Międzygminnego z planowanych podwyżek, ponieważ w istocie to obywatele, a nie Związek są "pracodawcami" Wodociągów Chrzanowskich.
4. W kontekście planowanych podwyżek domagamy się publicznej informacji o zarobkach władz spółki i ich obniżki o 20%, czyli mniej więcej tyle, ile będzie wynosił ubytek w dochodach po otwarciu oczyszczalni Orlenu.

W imieniu mieszkańców
Piotr Klamann

Stworzone przez: Piotr Klamann, Chrzanów dnia: 9 listopada 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 23 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 listopada 2020 r.
Tadeusz Dudek Trzebinia 17 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 listopada 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 listopada 2020 r.
Stanisław Kobylarz Płaza 16 listopada 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 118 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.