Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Pan Marcin Demidziuk
Dyrektor Projektu
Pani Katarzyna Kościk
Kierownik Kontraktu
PKP PLK S.A.
ul. Minerska 16, 04 – 506 Warszawa

Pan Ireneusz Merchel
Prezes Zarządu
PKP PLK S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Pan Andrzej Bittel
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

Szanowni Państwo,

Domagamy się uwzględnienia potrzeb mieszkańców podczas projektowania przebudowy linii kolejowej nr 7 na terenie Dzielnicy Wawer M. St. Warszawy. Dobudowanie 3 i 4 toru spowoduje znacznie większą uciążliwość dla mieszkańców okolicznych nieruchomości, dlatego projekt powinien w maksymalny sposób redukować te niedogodności. Najlepszą koncepcją byłoby poprowadzenie torów w wykopie na maksymalnie długim odcinku. Dlatego wnioskujemy o uwzględnienie następujących rozwiązań/ działań podczas procesu projektowego:

1. Przygotowanie z udziałem społeczności lokalnej i opublikowanie studium wykonalności poprowadzenia linii kolejowej w wykopie, a w przypadku pozytywnego wyniku studium, realizację projektu w tym wariancie
2. Zaprojektowanie w Inny sposób przejścia torów - rezygnację z nasypu i wiaduktu pomiędzy Radością i Międzylesiem poprzez na przykład realizację węzła w poziomie terenu, lub przejazdu w tunelu poniżej pozostałych torów.
3. Wprowadzenie do projektu estetycznych elementów wygłuszających, np. wałów, zieleni zorganizowanej itp.
4. Maksymalne możliwe pozostawienie parkingów „parkuj i jedź” pomiędzy jezdniami ul. Patriotów / Szpotańskiego / Wydawniczej / Widocznej, i dobudowanie nowych.
5. Redukcje wykorzystania terenu poza pasem pomiędzy jezdniami ul. Patriotów / Szpotańskiego / Wydawniczej / Widocznej w celu wykonania zbiorników rozsączających.
6. Tam gdzie planowane są zbiorniki rozsączające - wykonanie ich w postaci zakrytej, z wykorzystaniem terenu nad nimi w celach społecznych np.: parkingi, place zabaw, siłownie plenerowe itp.

Uzasadnienie:
Ad 1. Rozwiązanie poprowadzenia torów w wykopie spowoduje obniżenie hałasu, poprawi estetykę, umożliwi łatwiejszą budowę infrastruktury poprzecznej do torów (zamiast wielu tuneli i wiaduktów wystarczą kładki w poziomie terenu, które są o wiele tańsze, zabierają mniej terenu i łatwiej wpisują się w obecną tkankę miejską), zapewnia łatwiejszy rozwój dzielnicy. W przyszłości byłaby także możliwość dla PLK zabudowy linii od góry i sprzedaży terenu ponad torami. Przeanalizowanie wariantów inwestycji i wybór najlepszego jest obowiązkiem przy występowaniu o środki UE lub Banku Światowego, dlatego należy rozpatrzyć wariant na który zwracamy uwagę.
Ad 2. Nasyp i wiadukt w proponowanej lokalizacji spowoduje dodatkową propagację hałasu zwiększając zakres oddziaływania inwestycji. Będzie także mało estetyczną dominantą architektoniczną dzielącą dwie części naszej dzielnicy.
Ad 3. Jest absolutną koniecznością wygłuszenie hałasu generowanego przez pociągi, ponieważ tuż obok projektowanych torów znajdują się domy mieszkalne. Już teraz pociągi słychać kilkaset metrów od torów, a w przyszłości ma być ich więcej i poruszać się mają ze znacznie większymi prędkościami (do 160 km/h). Należy też zadbać też o to aby elementy wygłuszenia były estetyczne i ekologiczne, dlatego proponujemy wały ziemne i roślinność wysoką, ostatecznie niskie ekrany i płotki.
Ad 4. Parkingi „parkuj i jedź” są masowo wykorzystywane przez mieszkańców w celu dojazdu do dworca kolejowego i przesiadki na pociąg jadący głównie do centrum Warszawy. Przekłada się to na większą liczbę pasażerów kolei jak i na mniejsze zatory drogowe. Dlatego przy projektowaniu powinno się uwzględnić maksymalną liczbę miejsc parkingowych.
Ad 5. Wykorzystanie terenu poza pasem ul. Patriotów / Szpotańskiego / Wydawniczej / Widocznej w celu budowy zbiorników rozsączających ograniczy w tych miejscach zabudowę, zmieni stosunki wodne, wpłynie na zmianę mikroklimatu (większa wilgotność) i może stać się wylęgarnią owadów. Dlatego należałoby zminimalizować wykorzystanie takiego rozwiązania.
Ad 6. Tam gdzie już konieczna jest budowa zbiorników rozsączających należy je zaprojektować w postaci zakrytej, tak aby wykorzystać ten teren także do innych potrzeb i zredukować wpływ na środowisko opisany w pkt 5.

Niżej podpisani

Stworzone przez: Wojciech Godlewski, Warszawa dnia: 6 maja 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 21 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 10 sierpnia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 2 sierpnia 2019 r.
Dorota Kruglińska Warszawa 23 lipca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 czerwca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 czerwca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 czerwca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 czerwca 2019 r.
Joanna Piekarska Warszawa 17 czerwca 2019 r.
Robert Wojda Warszawa 17 czerwca 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 243 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.