Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Sz. P. prof. dr. hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sz. P dr. hab. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki

PRZEDMIOT PETYCJI
Wniosek o zmiany w prawie umożliwiające doliczenie uczniom otrzymującym świadectwo publicznej szkoły muzycznej
I stopnia piętnastu punktów w rekrutacji do ponadpodstawowych szkół ogólnokształcących

PETYCJA
Na podstawie Ustawy o petycjach z 2018 roku składamy na Panów ręce prośbę o nowelizację
następujących aktów prawnych:
USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
oraz
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
Proponujemy doliczenie uczniom otrzymującym świadectwo szkoły muzycznej I stopnia
15 punktów w rekrutacji do ponadpodstawowych szkół ogólnokształcących.

UZASADNIENIE
Dzieci kończące szkoły muzyczne, dzięki regularnemu ćwiczeniu w domu, mają opanowaną umiejętność samodzielnego uczenia się. Ich mocną stroną jest kreatywność oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Umieją panować nad uczuciami, gdyż regularnie występują na estradzie. Oznacza to, że w stosunku do pozostałych dzieci dysponują wyższym poziomem kompetencji kluczowych. Ponadto są nauczone konsekwencji i systematyczności.
Społeczeństwo korzysta na tym, że w jego szeregi wchodzą ludzie mający mocne podstawy do dalszego rozwoju. Docenienie codziennego trudu, trwającego kilka lat, jest dobrą inwestycją w rozwój społeczeństwa opartego na kompetencjach kluczowych. Czas poświęcony na naukę w szkole muzycznej to:
PSM I st. cykl 6-letni = ok. 1350 godzin, PSM I st. cykl 4-letni = ok. 1000 godzin (dane z siatki godzin dla szkół muzycznych
I stopnia).
Do tego należy doliczyć codzienne ćwiczenie w domu (zakładając godzinę dziennie przez pięć lat, bez wakacji) – należy doliczyć co najmniej 1500 godzin.
Potrzeba dwóch-trzech tysięcy godzin pracy, żeby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia.
Trzydzieści godzin wolontariatu jest nagrodzone 3 punktami. Za trzykrotne zdobycie liczących się miejsc w różnych zawodach można zdobyć do 18 punktów. Dwa-trzy tysiące godzin pracy bez żadnego odzwierciedlenia w postępowaniu rekrutacyjnym to rażąca niesprawiedliwość. W tym kontekście propozycja 15 punktów wydaje się być odpowiednia. Podstawą dodatkowych punktów powinny być świadectwa ukończenia OSM I st. lub PSM I st. cykl 6-letni lub PSM I st. cykl 4-letni, dołączone do dokumentacji składanej przez kandydata w szkole ponadpodstawowej.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych
Ul. Łukiska 18, 04-123 Warszawa, NIP 5272901576
https://www.facebook.com/groups/804735689926392

Stworzone przez: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych, Warszawa dnia: 13 lutego 2022 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 17 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 16 maja 2022 r.
Maria Skrzyszewska Dobra 16 maja 2022 r.
Marta Natakier-Stola Blizne Łaszczyńskiego 16 maja 2022 r.
Aleksandra Zając Paniówki 14 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 maja 2022 r.
Arkadiusz Baronowski Olsztyn 13 maja 2022 r.
Użytkownik ukrył dane... 13 maja 2022 r.
Agnieszka Orłowska-Rachwał Olsztyn 13 maja 2022 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 6096 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.