Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Petycja kierowana do: Prezydent Miasta Kutno
Sz. P. Zbigniew Burzyński
pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego18
99-300 Kutno

My niżej podpisani, Mieszkańcy Miasta Kutno, działający na rzecz interesu publicznego, pragniemy złożyć na ręce Prezydenta Miasta Kutno niniejszą petycję, której przedmiotem jest wydanie zarządzenia wprowadzającego zakaz udostępniania terenu stanowiącego mienie miasta na cele związane z organizowaniem i przeprowadzaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt.
Petycję swą motywujemy troską o dobro zwierząt oraz brakiem naszej zgody na ich dręczenie dla ludzkiej rozrywki. Pragniemy, aby Kutno stało się jednym z miast, które nie udostępnia swojego terytorium podmiotom, które dla własnych korzyści majątkowych posuwają się do przetrzymywania w trudnych warunkach, wyrywania z naturalnego środowiska, torturowania i zmuszania do cierpienia niewinnych istot, jakimi są dzikie zwierzęta. Nie chcemy, aby nasze Miasto dawało przestrzeń, a tym samym przyzwolenie na przedmiotowe traktowanie zwierząt w cyrkach, zmuszanie ich do wykonywania czynności niezgodnych z ich naturą za pomocą barbarzyńskich metod tresury, karygodny sposób ich transportu, fatalne warunki przetrzymywania.
Duża część odbiorców cyrkowych występów to najmłodsi mieszkańcy miasta. Chcemy, by dzieci wychowywane w Kutnie miały świadomość, czym tak naprawdę są dla zwierząt cyrkowe przedstawienia. Chcemy, aby były uczone wrażliwości na cierpienie, które ponoszą niewinne istoty dla ludzkiej rozrywki. Wskazujemy, że Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk wyraził poparcie dla działań podejmowanych w celu ograniczenia oraz eliminowania wykorzystywania zwierząt w działalności cyrków. Zgodnie z ich stanowiskiem działalność ta niesie ze sobą nie tylko szereg zagrożeń dla dobrostanu wykorzystywanych zwierząt, ale też dla kształtowania właściwych postaw wobec zwierząt. Spektakle cyrkowe z udziałem zwierząt są pozbawione walorów edukacyjnych, a także potencjalnie szkodliwe dla procesu wychowania młodych ludzi.
Chcąc czerpać ze szczytnego przykładu prezentowanego przez inne miasta Polski m.in. Słupska, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Torunia, Płocka, Ciechanowa, Poznania, Koła, Legnicy, Świdnicy, Śremu, Wrocławia, Opola, Częstochowy, Krakowa, Bielsko-Białej, Tarnobrzegu, Katowic, życzymy sobie wprowadzenia w naszym mieście analogicznych rozwiązań dotyczących ograniczenia udostępniania terenów miejskich cyrkom wykorzystującym zwierzęta w swych pokazach. Życzymy sobie, aby nasze Miasto stało się kolejnym pozytywnym punktem na mapie Polski, który kojarzony będzie nie tylko z promocją Róży, ale też z walką o prawa zwierząt.
Liczymy, że los zniewolonych, poniżanych, bitych, zmuszanych do nienaturalnych czynności, poddawanych bezwzględnym metodom tresury zwierząt nie będzie Panu Prezydentowi obojętny i ograniczy wykonywanie tych praktyk na terenie naszego Miasta.
Mając powyższe na uwadze, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego apelu.

Stworzone przez: Jakub Szulc, Kutno dnia: 17 listopada 2018 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 9 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 6 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 6 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 5 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 5 lutego 2019 r.
Anna Guzek Bedlno 5 lutego 2019 r.
Modesta Załuska Strzegocin 5 lutego 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 5 lutego 2019 r.
Magdalena Szczęch Rumia 10 stycznia 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 5 stycznia 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 200 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.