Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do:

JE Jarosław Gowin
Wicepremier i Minister Nauki RP

SZ.P. Prof. Dr Hab. Jerzy Duszyński
Prezes PAN

Sz.P. Prof.dr hab. Jerzy Maik
Dyrektor IAIE PAN

W sprawie wydawnictwa "THE PAST SOCIETIES. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages"

Pasjonaci archeologii z radością i nadzieją przyjęli wiadomość o wydaniu pierwszej po czterdziestu latach kompleksowej syntezy pradziejów ziem polskich.
Wobec ogromnego postępu nauki powstanie takiego dzieła, zawierającego najnowszy stan wiedzy o naszej prehistorii uważamy za konieczne. Dodatkowo cieszy fakt opracowania wydawnictwa w angielskiej wersji językowej, co pozwoli zainteresować polską historią światowe środowiska naukowe.
Tę ksiąkę powinien mieć w domu na półce każdy polski archeolog, każdy pajonat historii, każdy świadomy swoich dziejów Polak. Powinno nam zależeć także na tym, by wydawnictwo to znalazło się w posiadaniu każdego znaczącego ośrodka akamickiego na świecie oraz w bibliotekach polskich ambasad i instytutów kulturalnych.

Z tym większym rozczarowaniem przyjęliśmy informację o mikroskopijnym nakładzie i zaporowej cenie wydawnictwa. Nakład 100 egzemplarzy oznacza, że praktycznie nikt z zainteresowanych nie będzie miał szansy nabycia tego dzieła. Zapoznanie się z nim w bibliotece będzie graniczyło z cudem.

Projekt wydawniczy "The Past Societies.." został zrealizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i kosztował 1,4 mln zł. Za opracowanie i wydanie "Past Societies.." zapłaciliśmy my wszyscy, polscy podatnicy.
Wygląda na to, ze są to pieniądze wyrzucone w błoto – Autorzy wykonali kawał solidnej, ciężkiej pracy, z której nikt nie będzie nawet miał szansy skorzystać.

My, ni żej podpisani zwracamy się do Pana Prof. dr hab. Jerzego Maika, dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk o zrewidowanie polityki wydawniczej i umożliwienie szerszego dostępu do najnowszej wiedzy o prehistorii naszej ojczyzny szerokiemu gronu zainteresowanych.
Zwracamy się do Pana Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz do Pana Ministra Nauki Jarosława Gowina o zainteresowanie sprawą - zwłaszcza, że zachodzą poważne wątpliwosci co do racjonalności wydania znacznych środków finansowych z budżetu państwa.

Stworzone przez: Tomasz Dalecki, Warszawa dnia: 15 października 2017 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Daniel Kaznodziej Sławków 4 sierpnia 2018 r.
Magdalena Kłosowska Nowe Brynki 22 lipca 2018 r.
Grzegorz Michoński Ińsko 9 lipca 2018 r.
Wiktoria Kołodziej Mielec 13 czerwca 2018 r.
Kamila Mazur Kielce 13 czerwca 2018 r.
Maciej Niesyty Poznań 7 czerwca 2018 r.
Tomasz Pachlewski Wrocław 23 maja 2018 r.
Sebastian Przybylski Ostrów Wielkopolski 12 lutego 2018 r.
Bartosz Tietz Wschowa 12 lutego 2018 r.
Monika Kwiatkowska Mosty 7 lutego 2018 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 163 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.