Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do pełnej treści petycji

Mieszkańcy Myślenic otrzymali informację o znacznej podwyżce opłat za odbiór odpadów komunalnych. Gmina podała w wyjaśnieniu, że wrosły znacząco opublikowane stawki opłaty środowiskowej. Jednakże, opłata środowiskowa, dotyczy jedynie odpadów przeznaczonych do składowania, czyli zbieranych nieselektywnie. Nie dotyczy odpadów segregowanych, których jest więcej! Nie wzrósł również koszt przewozu odpadów. Jest nieuczciwym takie postawienie sprawy!

Stworzone przez: Joanna Stalmach, Myślenice dnia: 17 stycznia 2018 r.


Ilość podpisów pod petycją: 14
(wyświetlam od 1 do 14)

Ważne! Dostęp do wszystkich danych podpisujących ma tylko Twórca petycji.

Lp. Imię i nazwisko Miejscowość Data
1 Użytkownik ukrył dane... 24 stycznia 2018 r.
2 Użytkownik ukrył dane... 23 stycznia 2018 r.
3 Elżbieta Malczewska Myślenice 23 stycznia 2018 r.
4 Użytkownik ukrył dane... 21 stycznia 2018 r.
5 Jadwiga Wołek Myślenice 21 stycznia 2018 r.
6 Użytkownik ukrył dane... 21 stycznia 2018 r.
7 Użytkownik ukrył dane... 19 stycznia 2018 r.
8 Użytkownik ukrył dane... 18 stycznia 2018 r.
9 Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
10 Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
11 Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
12 Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
13 Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
14 Joanna Stalmach Myślenice 17 stycznia 2018 r.

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 14 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.