Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do: Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Apelujemy o zmianę stawek opłat za odpady za 2018 rok!

Z początkiem roku 2018 mieszkańcy miasta i gminy Myślenice otrzymali informację o znacznej podwyżce opłat za odbiór odpadów komunalnych. Gmina podała w wyjaśnieniu, że wrosły znacząco stawki opłaty środowiskowej za odpady, opublikowane w obwieszczeniu Ministra Środowiska.
Jednakże, opłata środowiskowa, na którą powołuje się gmina, dotyczy jedynie odpadów przeznaczonych do składowania, czyli zbieranych nieselektywnie. Chodzi tu o taki pojemnik 100 l, który z posesji jest odbierany 1 raz w miesiącu. Nie dotyczy odpadów segregowanych, których jest więcej! Nie wzrósł również koszt przewozu odpadów.

NASZYM zdaniem:

1. To bardzo nieuczciwe, zwiększone koszty za odpady tłumaczyć podniesionymi stawkami opłat środowiskowych, bo zwiększone opłaty dotyczą tylko pojemnika 100 l na odpady tzw. pozostałe, przeznaczone do składowania.
2. To niezbyt uczciwe, ustalanie wysokości opłaty za wywóz odpadów w zależności od ilości mieszkańców!

Przeprowadzono analizę kosztów:

- masa niesegregowanych odpadów komunalnych: to około 250 kg – 1 m3 odpadów,
- pełny pojemnik 100 l, pomieści więc około 25 kg odpadów,
- pojemnik jest wywożony 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem,
- miesięczna masa odpadów wywożonych z mojej posesji to 25 kg, które powinny kosztować 3,5 zł (jeśli 1 Mg kosztuje 140 zł - stawka za 2018 rok),
- dodając koszty wywozu, które wcześniej były na poziomie 124 zł za rok, w tym również wywóz odpadów segregowanych, wielkogabarytowych i problematycznych,
- razem : 3,5 zł x 12 miesięcy + 124 zł za obsługę = 166 zł za rok - przy pełnym pojemniku 100 l wywożonym co miesiąc .

Tymczasem, Gmina ustaliła nowe stawki na 2018 rok dla osób segregujących odpady: 9,9 zł za osobę / miesiąc, więc:
- jeśli nieruchomość zamieszkuje 1 osoba, koszty wyniosą: 118,8 zł /rok – oczywiście jedna osoba nie wytworzy 25 kg odpadów niesegregowanych w miesiącu,
- jeśli nieruchomość zamieszkują 2 osoby, koszty wyniosą: 237,6 zł /rok,
- jeśli nieruchomość zamieszkują 3 osoby, koszty wyniosą: 356,4 zł /rok,
- jeśli nieruchomość zamieszkują 4 osoby, koszty wyniosą: 475,2 zł /rok,
- jeśli nieruchomość zamieszkuje 5 osób, koszty wyniosą: 594 zł /rok,
- jeśli nieruchomość zamieszkuje 6 osób, koszty wyniosą: 712,8 zł /rok.

Obliczony przeze mnie miesięczny koszt wywozu pełnego pojemnika 100 l to 166 zł za rok. Dlaczego więc mamy zapłacić 712,8 zł? Jeśli w domu mieszka 6 osób, to i tak odpadów zmieszanych nie będzie więcej niż jeden pełny pojemnik, 25 kg.

Stworzone przez: Joanna Stalmach, Myślenice dnia: 17 stycznia 2018 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 24 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 stycznia 2018 r.
Elżbieta Malczewska Myślenice 23 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 stycznia 2018 r.
Jadwiga Wołek Myślenice 21 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 21 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 18 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 stycznia 2018 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 14 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.