Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Adresat:
1. Burmistrz Miasta Reda
2. Rady Miasta Reda;
3. Naczelnika Referatu Urbanistyki i Architektury.

Wniosek:
Wnosimy o wykreślenie nowej funkcji KS terenu oznaczonego w nowym projekcie MPZP - dla obszaru ul. Polnej wyłożonego do wglądu w dniu 2 kwietnia - jako B.16.MN,RO,KS oraz B.15.MN,RO,KS.

Uzasadnienie:
Na tym terenie wnioskujemy o zachowanie istniejącego zagospodarowania. Działki szczególnie nr 169/47, 169/37 i 169/39 w zdecydowanej większości pokryte są roślinnością. Rośnie tam ponad 100 drzew iglastych w wieku od 10 do 60 lat. Ponadto rośnie tam wiele krzewów i jest bogata szata roślinna. Na tym terenie jest lęgowisko dla wielu gatunków ptaków i zwierząt (skowronki, sikorki, pliszki, szpaki, wróble, wiewiórki, jaszczurki, pajęczaki, owady i wiele innych). Wnioskujemy o zachowanie funkcji istniejącego zagospodarowania terenu bez możliwości budowy obiektów które w projekcie MPZP określono jako KS.

Funkcje przedmiotowego terenu, które są określone w aktualnym MPZP dla tego obszaru 9.1.RO,MN oraz 9.12.RO,MN (wg aktualnego MPZP dla danego obszaru) gwarantują ciszę i spokój sąsiadującym mieszkańcom, a także byt i istnienie bogatej fauny zamieszkującej tereny zielone w części zalesione, które w wyniku bezinwazyjnej kooperacji z mieszkańcami pozwalają osiedlać się licznemu ptactwu co szczególnie jest zauważalne w okresach godowych oraz lęgowych.

Funkcja KS opisana jako infrastruktura pod komunikację samochodową umożliwia budowę zespołu garaży wyrażnie zaznaczoną w dokumentach załączonych do projektu MPZP dla przedmiotowego obszaru.
Oznacza to niewspółmiernie destrukcyjne skutki dla znajdujących się na nieniejszym terenie fauny i flory, takie jak:
nadmierny hałas oraz spaliny (tlenki siarki, tlenki węgla, tlenki azotu);
potencjalnego zanieczyszczenia wód gruntowych mogących powstać w wyniku eksploatacji samochodów korzystających z zespołu garaży;
wycięcie drzew i krzewów jest możliwe na 80% omawianego terenu (zgodnie z zapisami w projekcie tylko 20% tenenu musi zostać czynna biologicznie) pozbawi liczne ptactwo schronienia a także obniży jakość powietrza które poprzez znajdującą się roślinność jest oczyszczane;
wzmożony ruch samochodów na wąskich ulicach z ostrymi zakrętami wzdłuż ulic Miętowej oraz Wiklinowej spowoduje wzrost niebezpieczeństwa przechodniów, innych uczestników ruchu, a także wypłoszy całe okoliczne ptactwo, które korzysta z licznych budek lęgowych znajdujących się w niniejszej okolicy

Stworzone przez: Michał Brzuchalski, Reda dnia: 29 kwietnia 2021 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Magdalena Wietek Rumia 10 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 5 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 4 maja 2021 r.
Monika Szymańska Reda 4 maja 2021 r.
Anna Buchalska-Malińska Reda 3 maja 2021 r.
Tomasz Maliński Reda 3 maja 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 1 maja 2021 r.
Katarzyna Grymm-Klukojć Reda 30 kwietnia 2021 r.
Monika Reda 30 kwietnia 2021 r.
Użytkownik ukrył dane... 30 kwietnia 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 24 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.