Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Szanowny Panie Ministrze ,

zwracamy się do Pana z apelem o odwołanie egzaminów ósmoklasisty i przeprowadzenie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na podstawie ocen końcoworocznych

Sytuacja epiemiologiczna jest trudna, organizacja egzaminów z zachowaniem wszelkich środków ostrożności nie byłaby łatwa. Wielu uczniów stersuje się testem zwieńczającym naukę w szkole podstawowej oraz ogólnym zagrożeniem. Nasze przygotowanie merytoryczne było gorsze, czas drugiego semestru w dużej mierze przeznaczony jest na bezpośrednią naukę do egzaminu, jednak zamknięcie szkół i wprowadzenie pracy online mocno to ograniczyło. Zamiast narażać placówki i młodych na trudności i niebezpieczeństwo, warto byłoby przygotować się do nowego roku szkolnego, którego forma nie jest jeszcze znana. Jeżeli mielibyśmy kontynuować naukę zdalną to należy usprawnić systemy, aby były bezpieczne i dobrze działające. Oceny końcoworoczne powninny zaważyć o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, to przecież nasi nauczyciele znają najlepiej nas samych, naszą wiedzę i możliwości.

Mamy głęboką nadzieje, że weźmie Pan pod uwagę głos młodych ludzi.

Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych

Stworzone przez: Joanna Celińska, Trzebieszów dnia: 27 kwietnia 2020 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Beata Peryt Żyrardów 24 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 23 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 maja 2020 r.
Magdalena Golasińska Szczecin 22 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 maja 2020 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 maja 2020 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 764 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.