Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Do zainteresowanych CYBERWPIERDOLEM:

Wydarzenia zaczynające się o 21:30 mają tendencję do gromadzenia na czas tylko niewielkiej części zaproszonych osób. Moim zdaniem dobrym pomysłem będzie przesunięcie tej części imprezy o 7 minut - dokładnie tyle czasu statystycznie potrzeba do zminimalizowania spóźnień.

Pozwoliłem sobie nanieść sugerowaną zmianę na plakat wydarzenia.

Stworzone przez: Szon Paul, Gdańsk dnia: 26 lipca 2021 r.


Ostatnie 4 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Wąpierz Z Lasu 27 lipca 2021 r.
Jean Paul The 2Nd Wadowice 26 lipca 2021 r.
Ewa Hopke Gdańsk 26 lipca 2021 r.
Szon Paul Gdańsk 26 lipca 2021 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 4 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.