Jesteśmy gotowi na RODO. Poczytaj więcej na Polityce prywatności.

Wróć do wszystkich petycji
Gdańsk, 6 czerwca 2019 roku


Szanowna Pani
Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta GdańskaSzanowna Pani Prezydent,

z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy kolejne wypowiedzi uczestników gdańskiego życia publicznego, w których fałszowana jest historia Gdańska i Polski a historyczne odniesienia w całkowicie nieuprawniony sposób stosowane są do krytycznego opisu dzisiejszej rzeczywistości politycznej. Narastająca brutalizacja języka debaty o naszym mieście i o naszym państwie prowadzi do dalszego demontowania wspólnoty tworzonej przez mieszkańców, pogłębiania podziałów społecznych a w efekcie może skutkować kompromitacją naszego samorządu, reprezentującego przecież wszystkich gdańszczan.
W związku z tym, że autorami wypowiedzi, na które chcemy zwrócić uwagę, są przedstawiciele Pani środowiska politycznego, pozwalamy sobie skierować ten list na Pani ręce.
Szanowna Pani Prezydent,
Pani zastępca stwierdził niedawno, że przyczyną wybuchu II wojny światowej było „złe słowo”. Najwyraźniej nawiązując do współczesnego, mglistego i często wykorzystywanego w walce politycznej pojęcia „mowy nienawiści” wskazał wprost, iż Polacy są współodpowiedzialni za rozpętanie najbardziej krwawego konfliktu w dziejach ludzkości. Trzy tygodnie później, podczas sesji Rady Miasta Gdańska, w trakcie dyskusji o przyszłości terenów Westerplatte, jeden z radnych Pani ugrupowania porównał rzeczywistość dzisiejszej Polski do najgorszych czasów panowania komunizmu. Inna radna z koalicji tworzącej Pani zaplecze polityczne przyrównała z kolei działania „rządu w Warszawie” (sic!) do interwencji zaborców.
Pani, Pani Prezydent, nie próbowała powstrzymać tych wypowiedzi. Nie prostowała Pani prowokacyjnych kłamstw o polskiej historii. W naszej ocenie nie wykonała Pani żadnego gestu, który obniżyłby temperaturę sporu. Przeciwnie, podobnie jak wielokroć wcześniej, wygłosiła Pani konfrontacyjną przemowę, nazywając Rzeczpospolitą Polską „państwem opresyjnym”.

Szanowna Pani Prezydent,
II wojnę światową wywołali Niemcy na mocy politycznej decyzji dążącego do podboju Europy Adolfa Hitlera. Współczesna Polska jest krajem ludzi wolnych; państwem suwerennym i demokratycznym. Działania polskiego rządu posiadają demokratyczną legitymację. Inicjatywa mająca na celu stworzenie przez państwo nowego muzeum na terenie Westerplatte nie jest aktem agresji ani przygotowaniem do aneksji terytorialnej. Gdańsk jest częścią Polski a gdański samorząd częścią polskiej administracji publicznej.
Dyskutując o interpretacjach wydarzeń historycznych czy spierając się, nawet najostrzej, o ocenę dzisiejszej Polski, powinniśmy szanować fakty i reguły cywilizowanej debaty. Powinniśmy też, niezależnie od poglądów politycznych czy partyjnych afiliacji, kierować się nadrzędną zasadą odpowiedzialności i lojalności wobec własnego państwa. Wciąż wierzymy, że w Gdańsku jest to możliwe, dlatego apelujemy do Pani Prezydent o poprzedzone głęboką refleksją działania, dzięki którym będziemy mogli przywrócić życiu publicznemu w naszym mieście należny spokój i powagę.


Sygnatariusze listu:
1. Joanna Duda-Gwiazda – działaczka opozycji antykomunistycznej
2. Andrzej Gwiazda – działacz opozycji antykomunistycznej
3. Czesław Nowak – działacz opozycji antykomunistycznej
4. Kacper Płażyński – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
5. prof. zw. Jerzy Falandysz – Uniwersytet Gdański
6. prof. zw. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska
7. prof. zw. Marek Czachor – Politechnika Gdańska
8. prof. zw. Wojciech Bartoszek – Politechnika Gdańska
9. prof. zw. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny
10. prof. zw. Piotr Doerffer – Instytut Maszyn Przepływowych PAN
11. dr hab. Jakub Stelina, prof. UG – Uniwersytet Gdański
12. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG – Uniwersytet Gdański
13. dr hab. Piotr Niwiński, prof. UG – Uniwersytet Gdański
14. dr hab. med. Tomasz Zdrojewski, prof. GUM – Gdański Uniwersytet Medyczny
15. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG – Politechnika Gdańska
16. dr hab. inż. Henryk Lasota – Politechnika Gdańska
17. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Politechnika Gdańska

Stworzone przez: Kacper Płażyński, Gdańsk dnia: 6 czerwca 2019 r.


Ostatnie 10 podpisów:

Imię i nazwisko Miejscowość Data
Użytkownik ukrył dane... 19 listopada 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 22 sierpnia 2019 r.
Regina Bieńkowska Gdańsk 8 lipca 2019 r.
Zbigniew Stefański Gdańsk 6 lipca 2019 r.
Artur Kasprzak Gdansk 1 lipca 2019 r.
Marcin Jadwiszczok Gdańsk 24 czerwca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 19 czerwca 2019 r.
Jolanta Bondyra Gdańsk 18 czerwca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 czerwca 2019 r.
Użytkownik ukrył dane... 17 czerwca 2019 r.
Pokaż wszystkie podpisy

Podpisz tę petycję!
Dołącz do 988 wspierających akcję.

Podpisując petycję zgadzasz się na postanowienia Regulaminu.

Administratorem danych osobowych jest Operator Podpisz.to, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.